Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 28 mars

Kommunfullmäktiges ledamöter sammanträde den 28 mars. Medborgaförslag angående åretruntbrygga vid Kalmarsand och beslut för att sätta igång bygget av stationsstråket var några av de ärenden som behandlades.

Medborgarförslag: Åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en åretruntbrygga för vinterbad byggs vid Kalmarsand.

Fullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning

Medborgarförslag: Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna

Det har inkommit ett medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten vid Håbos trafikplatser längs med E18. Förslagsställaren anser att det borde byggas rondeller vid trafikplats Draget och trafikplats Åsen, belysning vid trafikplats Draget samt att se över nya på- och avfarter från E18 vid Ekolskrog/Krägga och till centrala Bålsta.

Kommunen arbetar intensivt med flera av dessa frågor, men det krävs även ett nära samarbete med Trafikverket då det berör statlig väginfrastruktur.

För trafikplats Åsen pågår förstudier inför projekteringen av en ny rondell på norra sidan E18 och en breddning av den befintliga Gransäterrondellen på södra.

Belysning vid trafikplats Draget kommer att projekteras under 2022 och byggas ut 2024 om finansiering finns.

När det gäller trafikplats Draget har Trafikverket gjort en studie som pekar på att det finns andra mer kostnadseffektiva alternativ. Kommunen fortsätter sin dialog med Trafikverket.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens redovisade och pågående arbeten.

Ansökan om tilläggsbudget - Skolmiljarden 2022

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet även år 2022. Syftet att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Skolverket ska betala ut ett tillägg om högst 1,4 miljarder kronor till landets kommuner.

Håbo kommer att motta 1 miljon kronor i denna omgång. Beloppet fördelas lika på alla elever från 6-19 år, folkbokförda i Håbo på kommunala och fristående skolor. Det totala statsbidraget för skolmiljarden till Håbo år 2022 är totalt 3 527 624 miljoner kronor. Bidraget betalas ut i två omgångar en på våren och en på hösten.

Budget och igångsättningsbeslut för byggnation av stationsstråket vid resecentrum

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja extra anslag med 12,5 miljoner kronor för utförande av stationsstråket.

Inledningsvis var stationsstråket begränsat till området kring resecentrum och anslutningarna mot station. Projektet kom sedan att involverade tunneln och anslutningar ner mot gröna stråket och centrum. Då kom också idén om att torget är en framtida samlingspunkt, ett stationstorg.

Efter busstorg och resecentrum är byggnationen av stationsstråket sista delen av Bålsta C, etapp 0. Det innebär att gångstråket dras ner till Stockholmsvägen och att överfarten blir i anslutning till tunneln. På sidan mot kommunhuset anläggs en ny lång ramp för att komma ner från Stockholmsvägen och i nivå med gångvägen. Tunneln rustas upp och en ny trapp med cykelramp anläggs på sidan mot resecentrum. Den provisoriska passagen över Stockholmsvägen norr om tunneln tas bort. Bygget beräknas ta cirka 18 månader.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes ett nytt medborgarförslag.

  • Anlägg en åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand
    Detta medborgarförslag kommer nu att beredas av Kultir- och fritidanämnden.

Bifallna medborgarförslag

  • Inga förslag

Avslagna medborgarförslag

  • Inga förslag

Färdigbehandlade medborgarförslag

  • Trafiksäkerhet vid motovägsavfarterna

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.
Mer om medborgarförslag

Bifallna motioner

  • Inga bifallna motioner

Anmälan av ny motion

  • Utredning om införande av enprocentsregelnvid om- och nybyggnaion vid resecentrum

Besvarade motioner

  • Procentuell avsättning till bostadssociala ändramål

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Protokoll från fullmäktige 28 mars Länk till annan webbplats.

Se sammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster