Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Landshövdingen besöker Biskops-Arnö

Onsdag den 1 juni besöker Göran Enander, landshövding Uppsala län naturområdet Biskops-Arnö. Under besöket kommer han att göra en vandring och diskutera skyddsformen Natura2000.

Biskops-Arnö är en mycket fin och uppskattad ö norr om Bålsta. Vandringen görs genom ett vackert kulturlandskap med lång historia, bland ädellövträd och betesmarker med information och diskussion om hur vi alla jobbar med att bevara dessa fina miljöer. Biskops-Arnö har höga naturvärden främst knutna till öns gamla lövträd och betade hagmarker. En betydande del av ön omfattas därför av EU-nätverket Natura 2000.

Under vandringen berättar Lennart Swanström på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar längs vägen. Från Länsstyrelsen deltar även Katarina Rydh som är Natura2000-ansvarig och Maria Forslund som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter och har arbetat mycket med träden på Biskops-Arnö. Med på vandringen är deltagare från ö-rådet, d v s representanter från Statens fastighetsverk, Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö, arrendator, Håbo kommun och Länsstyrelsen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Helene Zeland Bodin.

Biskops-Arnö

Vandringen är planerad längs den rosa streckade linjen på kartan.

Vandringen är planerad längs den rosa streckade linjen på kartan.

Vad gör en landshövding?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Om Länsstyrelsen Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster