Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 24 oktober

Kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde den 24 oktober för ett konstituerande möte. Val av kommunfullmäktiges presidium, revisorer och val av kommunstyrelse var några av de valärenden som behandlades.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige beslutade att följande personer ska utgöra kommunfullmäktiges presidium för perioden 2022-10-24 - 2026-10-14

Michael Rubbestad (SD), Kommunfullmäktiges ordförande
Ulf Winberg (M), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Fredrik Anderstedt (S)Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges revisorer

Kommunfullmäktige beslutade att följande peroner ska utgöra kommunfullmäktiges revisorer för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ann-Sofi Borg (revisor tillika ordförande)
Karl Axel Boström (revisor tillika vice ordförande)
Ulrika Ulander (revisor)
Christin Storbacka (revisor)
Lars Berglund (revisor)
Marie Niskakoski (revisor)
Bertil Konnunen (revisor)

Kommunfullmäktiges valberedening

Kommunfullmäktige beslutade att följande peroner ska utgöra kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2022-10-24 - 2026-10-14

Parti

Ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Pyry Niemi (vice ordförande)

Helene Cranser

Bålstapartiet

Owe Fröjd

Sjunne Green

Centerpartiet

Lisbeth Bolin

Per Nylén

Håbodemokraterna

Susanna Kraftelid

Rasmus Kraftelid

Kristdemokraterna

Fred Rydberg (ordförande)

Tony Klaesson

Liberalerna

Daniel Iseskog

Somir Patrik Sinha Ray

Miljöpartiet

Tony Ericson

Anna Söder Rytterholm

Moderaterna

Björn Hedö

Nils-Åke Mårheden

Sverigedemokraterna

Alexander Slussnäs

Petri Piiroinen

Vänsterpartiet

Robin Jande

Gunilla Nordqvist

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade att följande peroner ska utgöra kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Catherine Öhrqvist (M) kommunstyrelsens ordförande
Stefan Häggmark (M)
Helen Zeland Bodin (C) kommunstyrelsens vice ordförande
Tony Klaesson (KD)
Fred Rydberg (KD)
Tommy Lövgren (SD)
Petri Piiroinen (SD)
Agneta Hägglund (S)
Pyry Niemi (S)
Helen Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Sjunne Green (Båp)
Susanna Kraftelid (HD)

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster