Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Medborgarlöfte - ökad upplevd trygghet i hela Håbo kommun

Från vänster: Malin Persson, kommunpolis, Helene Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande (C), Maida Klasson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, Teresa Zetterblad, kommundirektör Håbo kommun

Tillsammans ökar vi den upplevda tryggheten i hela Håbo kommun. Vi fortsätter det gemensamma arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet.

Vi gör det här tillsammans. Ingen står ensam i det förebyggande arbetet, det är en förutsättning för att Håbo kommun ska fortsätta att vara en lugn kommun, säger Maida Klasson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Håbo.

Håbo kommun och Polisen har idag 8 december signerat medborgarlöftet som är en överenskommelse om samverkan för ökad upplevd trygghet i hela Håbo. Under 2023 fortsätter Polisen och kommunen arbetet vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område.

Bedömningen av vad som ska prioriteras görs bland annat utifrån en samlad lägesbild, medborgardialog, statistik över anmäld brottslighet, samt trygghets- och medborgarundersökningar.

Arbetet med trygghetsfrågor och delaktighet är en förutsättning för att Håbo ska fortsätta att vara en kommun för hela livet, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör i Håbo kommun.

Medborgarlöftet genomförs med hjälp av ett antal aktiviteter. För 2023 handlar det bland annat om polisiär närvaro av uniformerad eller civil polis på prioriterade platser, arbete för en trygg offentlig miljö samt flera aktiviteter kopplade till förebyggande arbete mot droganvändning.

Medborgarlöfte 2023 Pdf, 459.6 kB.

Medborgarlöften och lokal samverkan, Polisen Länk till annan webbplats.

Signering trygghet och samverkan samt  Helene Zeland Bodin tillsammans med Maida Klasson

Helene Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande (C) och Maida Klasson, lokalpolisområdeschef Håbo

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster