Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 12 december i korthet

Ordörandeklubba

Foto: Mostphotos

Detlajplan som ska skickas på granskning och prioritering av kommunala fastigheter för installation av solceller är två av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december.

Detaljplan 434, för Bista 15:7 och del av 15:1,
Chemetall

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplanen på granskning.

Under våren 2022 besutade kommunstyrelsen om samråd för detaljplanen för Bista 15:7 och del av 15:1. Detaljplanen har nu varit på samråd och de synpunkter som har kommit in har behandlats och sammanställts i en samrådsredogörelse. Nu finns ett reviderat planförslag med uppdaterad plankarta och kompletterad dagvattenutredning för granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av verksamhet, kontor och handel samt etablering av idrottshall och restaurang på fastigheten Bista 15:7. Fastigheten har redan en större byggnad som används för verksamheter, kontor och handel men är inte detaljplanelagd.

Syftet med planarbetet är att kunna exploatera för handel, kontor, verksamheter, idrottshall och restaurang i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Beslut om nya val av byggnader för solceller samt solceller vid nybyggnation

Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att välja ut och prioritera kommunala fastigheter för installation av solceller. Installationer kommer att ske löpande med start under 2023.

Kommunstyrelsen beslutade även att utreda lämpligheten för solenergi i alla nya projekt för investering i fastigheter. Om byggnaden bedöms lämplig ska solceller installeras.

 

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 12 december beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Ny text!

  • Revidering av arvodesregler
  • Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget
  • Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 juni. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 12 december Pdf, 698.5 kB.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster