Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 12 december

Val av kommunalråd och avfallsplan var några av de punkter som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde.

Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige utsåg Agneta Hägglund (S) till kommunalråd på 100 procent och Tommy Lövgren (SD) till kommunalråd på 50 procent för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Avfallsplan 2023-2030

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den nya avfallsplanen som gäller från och med den 1 januari 2023.

Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 15 juni till 30 september med fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten.

Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanen är ett verktyg för att möta samhällets krav inom avfallshanteringen.

Medborgarförslag

Anmälan Medborgarförslag

 • Betongsugga vid Sandstensvägen och Porfyrvägen i Skörby Skog vid gång-/cykelväg
 • Bygg vackrare hus
 • Sätt upp belysning vid Draget avfarten Stockholm till Bålsta

Besvarade medborgarförslag

 • Fler utegym i våra parker
 • Ny lekpark i Skokloster
 • Fresbeegolfbana i Skokloster
 • Miljön runt viken Aronsborg/Fånäs

Avslagna medborgaförslag

 • Skyltning vid Lillsjöägen
 • Skatepark och Lifs i Skörby
 • Prövning av ansvarsfrågan för de styrelseledamöter som ej beviljades ansvarsfrihet i årsredovisningen frö HMAB 2019
 • Plaskdamm

Motioner

Bifallna motioner

 • Kameraövervakning på offentliga platser
 • Anropsstyrd kollektivtrafik
 • Enklare och snabbare bygglov

Avslagna motioner

 • Vikingaby
 • Bevara och rusta upp "Villa Lydia"

Besvarade motioner

 • Flexibelt sport- och höstlov

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Protokoll från fullmäktige 12 december Pdf, 516.2 kB.

Se sammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster