Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ungdomsrådet följer upp Demokratidagen för unga

Den 15 mars träffade ungdomsrådet i Håbo politiker och tjänstepersoner, för att följa upp handlingsplaner från Demokratidagen 2022.

Ungdomsrådet i Håbo arbetar vidare

Efter Demokratidagen 2002 tog ungdomsrådet med sig materialet för att arbeta vidare med det. Under hösten tog de fram handlingsplaner och 15 mars 2023 bjöd de in politiker och tjänstepersoner till samtal.

Dialogcafé - samtal kring bord

På mötet träffade ungdomsrådet ordförande och förvaltningschef i socialnämnd, barn- och bildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd för att se närmare på förslagen. Syftet var att lyssna och tänka tillsammans kring frågorna, utbyta erfarenheter och lyfta fram gemensam kunskap. Det övergripande temat för året var FN:s 17 mål för hållbar utveckling ”Agenda 2030”.

Vad händer nu?

Ungdomsrådet sammanfattar nu materialet och överlämnar till aktuella personer inom kommunen, exempelvis politiker, förvaltningschefer och rektorer. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande kommer ungdomsrådet också följa upp förändringar som gjorts samt resultat.

Håbos Demokratidag ger unga inflytande

På demokratidagen bjuder Håbo kommun varje år in elever från skolorna för att diskutera aktuella samhällsfrågor. Eleverna får komma med förslag som samlas in av ungdomsrådet och lyfts med politiker och tjänstepersoner i kommunen. Många frågor som lyftes på senaste Demokratidagen handlade om skola/utbildning, hälsa, jämställdhet, inflytande och sommarjobb/jobb.

Läs mer om Demokratidagen 2022

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster