Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny säkerhetschef på plats i Håbo kommun

Peter Ankerstål utanför Håbo kommunhus

Foto: Håbo kommun

Peter Ankerstål är Håbo kommuns nya säkerhetschef från och med den 3 april. Med erfarenhet av IT- och informationssäkerhetsarbete på polismyndigheten, MSB och Uppsala universitet och ett stort intresse för dessa frågor, hoppas han nu kunna inspirera till och integrera säkerhetstänk som en naturlig del för alla i det vardagliga kommunala arbetet.

Peter ser fram emot att bistå, utveckla och ta ett helhetsgrepp om säkerhetsfrågorna i kommunen, men han ser det inte som ett ensamarbete.

Jag hoppas att vi kan göra det här tillsammans, hitta struktur och rutiner för effektivitet som en sammanhållen aktivitet. Så småningom hoppas jag att vi uppnått att säkerhet och beredskap är en integrerad del – fullt naturligt för alla att beakta säkerhetsaspekterna oavsett om det gäller arbetet med nya boenden, hur vi hanterar information eller annat i kommunen. Medborgarna ska känna sig trygga i att vi är beredda för kris och har god kunskap om informationssäkerhet.

Trots att Peter precis börjat som säkerhetschef har han hunnit med att sätta sig in i en del arbete, besökt flera förvaltningar och pratat om vikten av sammanhållet säkerhetsarbete. Han anställdes redan i december, men först som informationssäkerhetsstrateg.

Hittills har jag bara stött på engagerade och motiverade medarbetare, som vill göra rätt och mitt jobb blir att se till att de har aktuella verktyg för att fortsätta göra rätt.

Peter Ankerstål är född och uppvuxen i Ljusdal, men bor numera i Litslena, efter flera år av arbete och boende i Uppsala och Stockholm. Till en början var siktet inställt på att läsa fysik, men med en tjänst som arbetsledare på centrum för storskaliga beräkningar i Uppsala fick han så småningom möjligheten att vara ansvarig säkerhetskoordinator. Efter att alltid ha varit intresserad av teknik, IT och IT-säkerhetsfrågor föll det sig naturligt att följa det spåret, som därefter lett både till tjänst på MSB med informationssäkerhet och senast polismyndigheten IT-säkerhetsspecialist och informationssäkerhetsspecialist.

Nu ser han fram emot att jobba med anställda i Håbo kommun med de frågor han brinner för, GDPR, informationssäkerhet, kontinuitetsplanering och att göra det tillsammans på alla nivåer.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster