Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hållbarhetsarbetet i Håbo håller god fart framåt – 2023 års rapport klar

I Håbo arbetar vi aktivt med hållbarhet – socialt, ekonomiskt, ekologiskt och med samverkan i fokus. Mycket har gjorts under 2023 för ett hållbart Håbo. Trygghetsarbete, sänkt elförbrukning och naturvårdande insatser tillsammans med mycket annat. Det går nu att läsa om i vår hållbarhetsrapport för 2023.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj fick 2023 års hållbarhetsrapport godkänt. I hållbarhetsrapporten står det om hållbarhetsarbetet som genomförts under året, men också det som finns kvar att arbeta med. Av den 33 sidor långa rapporten kan vi utläsa att kommunen bland annat inspirerat till återbruk och avfallsminimering via Skattkammaren, verkat för att fler ska komma ut i arbete genom till exempel projekten Framsteget och Naturnära jobb som några exempel på dimensionen ekonomisk hållbarhet.

I arbetet med social hållbarhet har kommunen genomfört demokratidagen, förstärkt beredskapsarbetet, utvecklat arbetet med tidiga samordnade insatser och anlagt trygga mötesplatser som till exempel parker, gång- och cykelvägar och belysning.

Inom området ekologisk hållbarhet har vi sänkt elförbrukningen i jämförelse med prognostiserad förbrukning och genomfört flera naturvårdande insatser. Under 2023 har nya vandringsleder skapats och tillgängliggjorts genom tydlig skyltning och röjning, spänger har även lagts ut. Vid vissa platser har även grillplatser iordningställts.

Vi arbetar vidare med nytecknade hållbarhetslöften och även de delar i hållbarhetsrapporten som är i behov av fler insatser såsom exempelvis förebyggande och uppsökande verksamhet för barn och unga, förbättra vår fordonssamordning och arbeta med klimatanpassning.

Det gör vi för att fortsätta kunna vara en Hållbar tillväxtkommun som tar långsiktigt ansvar för invånare, natur, klimat och ekonomi.

Vill du veta mer om vårt Hållbarhetsarbete, läs mer:

Läs Hållbarhetsrapport 2023 Pdf, 737 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Hållbara Håbo Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster