Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni - i korthet

Under Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni presenterade ekonomichef Pirjo Dahlgren Jespersson delårsrapporten som visar delvis en postiv utveckling med ett minskat underskott. Under sammanträdet svarade också kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist på en interpellation om hur arbetet fortskrider gällande frågan om
15-minuters trafik för pendeltåg. Efter anmärkningar under sammanträdet påminde Kommunfullmäktiges ordförande Michael Rubbestad om att en god ton bör användas till varandra oavsett partitillhörighet.

Interpellation om 15- minuters trafik för pendeltågen

En interpellation är en fråga i kommunfullmäktige från en ledamot till en annan.

Owe Fröjd (Båp) inkom med en interpellations ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande 15-minuters trafik för pendeltågen i Håbo med bakgrund till tidigare bifallna motioner i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist inledde med att svara att 15-minuters pendeltågstrafik är något som troligtvis många kommuninvånare vill ha i Håbo kommun liksom hon själv, och som politiken och tjänstemän behöver jobba för.

Vidare berättade kommunstyrelsens ordförande om det beslut som kommunfullmäktige tog i oktober 2023 för motionen "15-minuterstrafik på pendeltåget" att kommunen tar upp en politisk diskussion med regionens politiker och landstinget Stockholm om byggandet i Bålsta västra skulle underlätta med en vändplats istället för i Bålsta i C." Sedan beslutet togs har Catherine Öhrqvist inlett en dialog med flera politiska företrädare, framförallt i Region Uppsala.

"Jag känner mig jättepositiv i frågan särskillt efter att vi hade ett väldigt bra kommunsamråd där vi tillsammans med ordförande i trafik och samhällsutvecklingsnämnden hade en väldigt bra dialog." säger kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist.

Hon berättar även att pendeltågstrafiken är en större fråga som berör både Region Uppsala och Region Stockholm de också arbetar med.

Du hittar underlaget på sida 320- 322 i "Kallelse med handlingar Kommunfullmäktige den 2024-06-17 Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster."
Beslutet finns på sida 13 i "Protokoll Kommunfullmäktige 2024-06-17 Pdf, 290.3 kB, öppnas i nytt fönster."

Delårsrapport

Ekonomichef Pirjo Dahlgren Jespersson presenterade delårsuppföljningen som visar bland annat att det är fortsatt lägre inflyttning till Håbo kommun är beräknat. Det påverkar skatteintäkterna som i sin tur ger ett minusresultat.

Nämnderna har bland annat redovisat att barn- och utbildningsförvaltningen ger en positivare utveckling då underskottet har minskat. Samtidigt redovisar andra nämnder ett fortsatt underskott. Under året har flera åtgärder genomförts och genomförs fortfarande för att få en ekonomi i balans.

Du hittar underlaget på sida 97-172 i "Kallelse med handlingar Kommunfullmäktige den 2024-06-17 Länk till annan webbplats."
Du hittar beslutet på sida 15-17 i "Protokoll Kommunfullmäktige 2024-06 Pdf, 290.3 kB, öppnas i nytt fönster."

Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet publiceras efter protokollet är justerat. Sammanträdet direktsändes och du har möjlighet att se sändningen i efterhand. Alla handlingar och länken till mötet hittar du på sidan Kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster