Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Installation av nya VMA anläggningar

Med början på måndag den 16 januari kommer fyra nya VMA anläggningar att monteras i Håbo kommun. Detta görs för att ännu fler ska höra signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Sedan många år tillbaka har antalet VMA sändare varit oförändrat i kommunen. Vid en inventering av befintliga VMA anläggningar under förra året framkom att det finns områden som inte täcks in. Det kan ha berott på att området tidigare inte var så utbyggt eller exploaterat. En ansökan om att sätta upp fler VMA anläggningar skickades till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som beslutade att godkänna ytterligare fyra VMA anläggningar för montering inom kommunen.

VMA anläggningarna kommer att placeras på följande platser med start på måndag den 16 januari:

  • Reningsverket i Bålsta
  • Vattenverket i Skokloster
  • Skörby förskola
  • Förskola i Frösundavik (monteras när byggnaden är uppförd)

VMA anläggningarna placeras i första hand på kommunala objekt. Arbetet beräknas ta hela veckan och berörda verksamheter har blivit informerade.

VMA anläggningen består av en utomhusenhet likt den på bilden ovan med en eller två sirener som är riktade så att ljudet ska höras av så många som möjligt. Det finns även en grundenhet som placeras inomhus. Räckvidden för sirenerna är mellan 300-600 m beroende på de geografiska förutsättningarna.

VMA anläggningarna testas fyra gånger om året, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. I håbo kommun är det räddningstjänsten som underhåller och testar VMA anläggningarna.

Du kan läsa mer på denna länköppnas i nytt fönster på kommunens hemsida.

Bakgrund

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Systemet består av utomhussirener som finns placerade runt om i kommunen för att så många som möjligt ska nås av varningen.

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-01-12

Klicka för support
Stäng supportfönster