Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Val av kommunfullmäktiges revisorer

På kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde den 15 oktober valdes kommunfullmäktiges revisorer för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Kommunfullmäktige valde följande revisorer för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31:

  • Inger Kölestam (C) (revisor, tillika ordförande)
  • Lars Berglund (S) (revisor, tillika vice ordförande)
  • Christine Storbacka (S) (revisor)
  • Staffan Wohrne (M) (revisor)
  • Anders Uggla (C) (revisor)

Om kommunfullmäktiges revisorer

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, välja minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar. Ersättare väljs inte. Den som väljs till revisor ska vara oberoende från den verksamhet som granskas. Den som väljs till revisor kan inte samtidigt vara:

  • ledamot eller ersättare i fullmäktige eller fullmäktigeberedning
  • ledamot eller ersättare i styrelse eller nämnd
  • ledamot eller ersättare i kommunalt bolags styrelse

En revisor kan inte heller ha en anhörig med uppdrag i styrelse eller nämnd eller som har ena anhörig med ledande befattning med redovisningsansvar inom kommunen.

Revisorer är heller inte valbara som ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

Val av revisorer ska ske före valen av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar för att undvika att valet av revisor kommer i konflikt med reglerna för valbarhet.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-10-16

Klicka för support
Stäng supportfönster