Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommuns övergripande fokusområden

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december fastställdes nya kommunövergripande fokusområden. Utifrån de fokusområdena kommer Håbo kommuns kommunledningsgrupp att ta fram ett förslag till övergripande mål och indikatorer som kommer att beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2019.

Det här är Håbo kommuns övergripande fokusområden

Med utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030 är Håbo kommuns övergripande fokusområden från 2019:

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att skapa en levande kommun att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Bakgrund

Vid sitt sammanträde den 6 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell för Håbo kommun, och att arbetet i enlighet med styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.

I en workshop har kommunfullmäktige ringat in möjliga fokusområden som sedan har prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De områdena fastställs som Håbo kommuns fokusområden.

På övergripande nivå innebär det att framtagande och fastställande av kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål ska omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och kommunledningsgrupp. Till den reviderade styrmodellen finns arbetssätt och verktyg för kommundirektören och kommunledningsgruppen för att omsätta fokusområdena till konkreta projekt och planer utifrån nuläge och förutsättningar.

Det är det förändrade arbetssättet som ska leda till resultat. Det är en tydlig skillnad mot tidigare styrmodell där de övergripande målens resultat byggde på nämndernas nedbrytning av målen till sina egna verksamhetsmål.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-12-12

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster