Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Fortsatt bra service i Håbo kommun

Att göra det enkelt för kommuninvånarna att kontakta kommunen och att ha smidiga interna kommunikationsflöden är viktiga förutsättningar för en god tillgänglighet och servicegrad. Sedan ett par år tillbaka har Håbo kommun en gemensam väg in via kontaktcenter. Det har ökat kommunens tillgänglighet och den upplevda servicen betydligt.

Samtliga frågor som kommer in via kommunens officiella e-post besvaras inom en dag och hela 80 procent av dem som kontaktar kommunen via kommunens huvudnummer får direkt ett svar på sin fråga.

Det visar årets rapport ”Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)" från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Håbo kommun placerar sig som en av landets 10 bästa kommuner när det gäller tillgänglighet och service.

KKiK presenteras för tolfte året i rad. I 2018 års mätning deltog 260 kommuner. Med hjälp av 36 nyckeltal kan kommunerna jämföra sig med varandra för att utveckla service, kvalitet och effektivitet.

Förutom kommunernas service, tillgänglighet och bemötande finns även nyckeltal kopplade till områdena Barn och unga, och Stöd och omsorg.

Vissa nyckeltal i rapporten gäller resultatet för 2017 (till exempel personalstatistik och kostnader), medan andra är 2018 års siffror.

Barn och unga

I Håbo erbjuds 74 procent av alla sökande till förskola plats på önskat datum. Resultatet har gått ner något jämfört med tidigare år, men är ändå högre än genomsnittet i landet. Nedgången beror främst på att barnantalet har ökat mer än förväntat under året.

Barngrupperna i förskolan är fortsatt stora jämfört med andra kommuner. Siffran för 2017 visar att antalet barn per årsarbetare är 5,9 jämfört med övriga kommuners genomsnitt på 5,1. Under 2018 har en ny förskola öppnat i Frösundavik, vilket har förbättrat barngruppernas storlek i kommunen.

Resultaten i grundskolan ökar i Håbo kommun. I årskurs 9 har resultaten förbättrats jämfört med föregående år. Detsamma gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Utmaningen inom grundskolan är att höja betygsresultaten i årskurs 6, där resultaten har sjunkit jämfört med tidigare år.

Stöd och omsorg

Hela 86 procent av personer med insatser inom individ- och familjeomsorg (IFO) upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med kommunens socialtjänst. Det är en stor förbättring jämfört med tidigare år och placerar in Håbo som en av de 25 procent bästa kommunerna i landet.

Kommunen placerar sig även som en av de 25 procent bästa kommunerna när det gäller förnyad ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Däremot har väntetiden inom försörjningsstöd från ansökan till beslut försämrats jämfört med tidigare år.

Även inom hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS har resultaten förbättrats i årets mätning.

Mer information om SKL:s rapport ”Kommunens Kvalitet i Korthet” hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I databasen Kolada kan du även fördjupa dig i Håbo kommuns resultatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-01-25

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster