Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny arbetsordning ger nya regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

På sammanträdet den 25 februari antog kommunfullmäktige i en ny arbetsordning. I arbetsordningen har bland annat riktlinjerna för allmänhetens frågestund ändrats.

Under allmänhetens frågestund kan allmänheten ställa frågor om kommunens verksamheter till de folkvalda politikerna. Frågestunden inleder kommunfullmäktiges sammanträden. Allmänhetens frågestund regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågestunden pågår i trettio minuter och kan i vissa fall förlängas av ordföranden.

Riktlinjer för allmänhetens frågestund

Riktlinjer för frågorna

  • Frågan ska redovisas skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast tre (3) arbetsdagar före det sammanträde som frågeställaren tänker ställa frågan. Detta för att kansliet ska kunna skicka frågan vidare till kommunfullmäktiges presidium och därefter till berörda politiker för att förbereda ett svar.
  • Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse.
  • Frågan ska beröra den kommunala verksamheten.
  • Frågan ska vara formulerad så att den kan läsas upp på maximalt två minuter.
  • Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild eller personalärenden.
  • Frågan bör inte ha behandlats under tidigare frågestunder. Fullmäktiges ordförande/presidiet kan dock besluta om ett avsteg från detta.
  • Fullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas.

Besvarande av frågan

  • Den politiker som besvarar frågan har högst fem minuter på sig. Därefter har frågeställaren rätt till att ställa en följdfråga (replik) på två minuter. Den som svarar har därefter ytterligare två minuter på sig att besvara den.
  • Om alla frågor inte hinner besvaras får ordföranden/presidiet besluta att skjuta fram de som kvarstår till nästa frågestund.

Klicka här för att läsa mer om allmänhetens frågestund.

Klicka här för att läsa Kommunfullmäktiges arbetsordning i sin helhet.PDF

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-03-14

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster