Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun ser allvarligt på studie som visar att ungdomar mår sämre

Enligt Region Uppsala mår ungdomar i länet allt sämre. Håbo kommun tar ungdomars mående på stort allvar och jobbar för att öka ungas trygghet och hälsa.

Måndag 13 maj släppte Region Uppsala studien Liv och hälsa Ung 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar på en oroande utveckling av hur ungdomar i regionen mår. Det framgår bland annat att endast cirka 60 procent av flickorna i årskurs 7 har svarat att de mår bra eller mycket bra, en nedgång sedan 2015 då samma siffra låg på 74 procent här i Håbo.

Åtgärder för att förbättra ungdomars liv och hälsa

Charlotta Carlsson är folkhälsosamordnare i Håbo kommun och ser allvarligt på den negativa utvecklingen.

Vi ska ta våra ungdomars liv och hälsa på allvar och det här är en indikation på att vi måste arbeta hårt för att få dem att må bra och känna sig trygga, säger Charlotta.

Redan idag gör kommunen mycket för att försöka öka trygghet och skapa en miljö där kommunens ungdomar mår bra.

I april förnyade kommunen sitt medborgarlöfte med polisen för att jobba med den upplevda tryggheten i Bålsta Centrum. Polarna är en viktig del i detta arbete, de gör ett drogförebyggande och trygghetsskapande arbete och består av ungdomar och fältarbetande arbetsledare som finns ute i hela Håbo för att stödja ett drogförebyggande arbete och skapa en trygg och säker kommun.

Något som Region Uppsala lyfter fram är att blandandra HBTQ-personer mår sämre än andra. De kultur- och fritidsverksamheter i kommunens regi som unga rör sig i är HBTQ-certifierad för att besökare och personal ska känna sig inkluderade och välkomna. Kommunen jobbar även med att lyfta unga HBTQ-personers berättelser. Förra sommaren publicerades Berättelsen om Sam, på kommunens webb och sociala medier.

Håbo kommun jobbar även för att öka ungdomarnas inflytande i kommunen. Varje år arrangerar kommunen en Demokratidag för ungdomar och det finns även ett ungdomsråd som är ett rådgivande organ som ger ungdomar möjlighet att direkt påverka sin närmiljö i samråd med utsedda ungdomspolitiker och kommunalråd.

För att förbättra arbetet med elevernas hälsa har barn- och elevhälsoenheten påbörjat ett arbete med fokus på det hälsofrämjande arbetet i kommunens grundskolor. Målet är att ta fram metoder och verktyg i arbetet med elevernas hälsa. Projektet blir möjligt att genomföra med pengar från den statliga satsningen för barn och ungas psykiska hälsa.

Jag är glad att kunna säga att vi gör väldigt mycket positivt för våra ungdomar. Men resultatet från Liv och hälsa ung 2019 visar att det finns mer vi kan göra. Den hjälper oss att visa vart vi måste lägga fokus och för oss är det en självklart att du som ung ska känna dig trygg och må bra i Håbo, säger Charlotta Carlsson.

Minskad användning av tobak och alkohol

Liv och hälsa ung visar även fortsatt positiva resultat. Bland annat visar att ungdomar använder allt mindre tobak och alkohol. Bland pojkar i årskurs två på gymnasiet är det 75 procent som säger att de aldrig rökt och bland flickor i samma årskurs är det 55 procent i Håbo. Den positiva trenden har vi mycket att tacka Håbo hälsoäventyr för. Utöver sina ordinarie program med rökfri skoltid och tobaksfri DUO arbetar de i flera av Håbos skolor.

Rapporten Liv och hälsa Ung

Liv och hälsa ung gör Uppsala region tillsammans med kommunerna i länet vart annat år, 2019 är den åttonde gången. I år har 7400 elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor.

Resultat blir ett underlag för att planera, följa upp och som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser. På Region Uppsalas webbplats finns hela rapporte.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-05-15

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster