Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunfullmäktige sammanträder 17 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni klockan 19.00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Delårsuppföljning mars 2019
  • Antagande av detaljplan 424 Bålsta 2:69 m.fl. Björkvallen
  • Lokalförsörjningsplan 2019-2028
  • Anmälan av och svar på medborgarförslag
  • Svar på flera motioner, däribland "inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter"

Sammanträdet är öppet för allmänheten och åhörare hälsas välkomna. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 19.00.

Fullmäktiges arbetsordning ger regler för allmänhetens frågestund

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår regler för allmänhetens frågestund. Exempelvis ska frågan redovisas skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde där frågeställaren tänker ställa frågan.
Klicka här för att läsa mer.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand

Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben.
Klicka här för att se sammanträdet.

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens webbplats.
Klicka här för att läsa handlingarna.PDF

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-06-10

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster