Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommuns nöjd kund-index stiger

Både företagare och övriga kunder som har haft ärenden hon Håbo kommun var mer nöjda 2018 än tidigare med den service de fick. Det visar resultatet av en enkätundersökning som Håbo kommun har låtit göra.

Sedan några år tillbaka låter Håbo kommun göra en enkätundersökning som mäter servicen inom ett antal områden som är viktiga för privatpersoner och företagare. I april presenterades företagarnas svar på enkäten. Nu redovisas samtliga kunders uppfattning om sex kommunala verksamhetsområden.

2015-2017 låg Håbo kommuns sammanlagda nöjd kund-index (NKI) på 63, 64 respektive 63. För 2018 är NKI 69, det vill säga en förbättring med sex enheter jämfört med året innan. Svarsfrekvensen var 69 procent. Bemötande får högst omdöme, med ett index på 77. Det finns förbättringsutrymme när det gäller tydligheten i lagar och regler som gäller för ärendet och förmågan att ge råd och vägledning. Alla serviceområden har ett index över 67.

NKI från företagare som var i kontakt med Håbo kommun 2015-2017 låg på 67, 72 respektive 67. För 2018 har NKI stigit till 74, alltså sju enheter högre än året innan. 66 procent av de som fick enkäten svarade. Bemötande får högst omdöme, med ett index på 80. Det finns förbättringsutrymme när det gäller möjligheterna att framföra klagomål/synpunkter. Alla serviceområden har ett index över 74.

NKI från övriga kunder som var i kontakt med oss 2015-2017 låg på 61, 62 respektive 61. För 2018 har NKI stigit till 67, en ökning med sex enheter jämfört med 2017. Svarsfrekvensen var 71 procent. Högst omdöme får bemötande, med ett index på 75. Det finns förbättringsutrymme när det gäller till exempel förmågan att ge råd och vägledning, och informationen på vår webbplats. Alla serviceområden har ett index över 63.

- Vi är väldigt glada över resultatet och den uppåtgående trenden, säger Anna-Karin Bergvall, chef för bygg- och miljöförvaltningen. Många är nöjda med den service de fått i samband med att kommunen hanterade deras ärende. Men det finns fortfarande förbättringsområden – enkäten pekar på att vi behöver bli ännu bättre på tillgänglighet, information och effektivitet. Vi hoppas att du tar chansen att vara med och påverka om du blir kontaktad när 2019 års verksamhet ska utvärderas!

Ta chansen att påverka du också

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med kommunen och fått beslut eller tillsyn. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen ger kommunens verksamheter viktigt underlag för förbättring och utveckling.

- Vi ska detaljstudera resultatet inom respektive verksamhet och se vad kunderna har uppskattat så att vi fortsätter på den vägen, säger Anna-Karin Bergvall. Det kunderna inte tycker fungerar optimalt ska vi ta till oss för att se hur vi kan förbättra våra insatser framöver.

Sex serviceområden och sex myndighetsområden mäts

Serviceundersökningen fokuserar på sex myndighetsområden - brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

De serviceområden som mäts är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I Håbo kommun har vi inget resultat för markupplåtelser och serveringstillstånd för 2018 eftersom det är för få ärenden för att kunna ge en rättvis jämförelse.

Frågor och betygskala för NKI

NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna/företagarna är totalt sett. Det är uppbyggt av tre frågor från enkäten:

  • Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
  • Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
  • Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg. Så här ser betygsskalan ut:

Betygskala för nöjd kund-index från grönt till rött

Så här har resultatet för Håbo kommun sett ut de senaste åren


NKI alla


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2015

63

58

64

74

78

81

x

2016

64

54

78

73

72

x

x

2017

63

50

69

75

77

x

85

2018

69

61

70

86

82

75

x


NKI företag


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2015

67

57

70

71

74

x

x

2016

72

52

84

79

69

x

x

2017

67

49

76

75

x

x

x

2018

74

69

69

88

79

x

x

 


NKI övriga kunder


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2015

61

58

58

85

84

x

x

2016

62

55

76

58

x

x

x

2017

61

50

68

77

x

x

x

2018

67

58

72

x

x

71

x

 

Undersökningen utförs av Origo Group på uppdrag av Håbo kommun.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster