Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun jobbar kontinuerligt för att öka medborgarnas upplevda trygghet

Det pågår en diskussion om hur Håbos medborgare upplever tryggheten i kommunen. En anledning till diskussionen är Brottsförebyggande rådets (BRÅ) Nationella trygghetsundersökning (NTU) där många i Håbo svarat att det upplever otrygghet och oro för att utsättas för brott mot enskild person.

BRÅs Nationella trygghetsundersökning bygger på statistik från 2016-2018 där de som tillfrågats har fått svara på hur de upplever trygghet och om de utsatts för olika typer av brott. I Håbo fick 474 av kommunens cirka 21 000 invånare svara på BRÅs undersökning.

Charlotta Carlsson, Folkhälsosamordnare på Håbo kommun, tar rapporten på stort allvar.

Självklart är det inte bra att våra medborgare upplever otrygghet, säger Charlotta. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vi påverkas av samhällsklimatet och den generella debatten i landet. Men det ska vara tryggt att röra sig på våra gator och vi jobbar kontinuerligt med att göra kommunen tryggare.

Flera pågående åtgärder för att öka tryggheten

Håbo kommun har ett hälso- och trygghetsråd som har i uppgift att skapa en bra livsmiljö och goda levnadsförhållanden för kommunens medborgare. Redan idag pågår även flera åtgärder för att öka just tryggheten.

Kommunen har förnyat sitt medborgarlöfte med polisenPDF som är en överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis. Under året genomför de flera aktiviteter för att öka den upplevda tryggheten.

Polarna består av 18 ungdomar mellan 16 och 20 år som finns ute i hela kommunen på fredag och lördagskvällar. De har uppgift att vara ett stöd till ungdomar på kvällarna och öka tryggheten i Håbo kommun.

Håbo mot langning är ett initiativ för att minska möjligheterna för unga att få tag på alkohol. Genom att ge föräldrar fler verktyg för att kunna prata om alkohol med sina barn och andra personer i barnens närhet är tanken att minska alkoholanvändning bland unga.

Håbo kommun erbjuder ett bidrag till så kallad nattvandring. Bidrag delas ut till föreningar som kan låta föräldrar vara närvarande på gatorna under helgkvällarna. Genom att synas ökar de tryggheten.

Tillsammans med polisen och andra myndigheter, näringslivet, föreningslivet, kyrkan och våra medborgare tar kommunen ett stort ansvar för vår gemensamma trygghet, säger Charlotta Carlsson. Självklart finns det utmaningar vi måste ta tag i, men jag ser positivt på framtiden och de arbete vi gör för att öka den upplevda tryggheten.

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

2020-01-09

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster