Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun bland de mest hälsosamma kommunerna i landet

Håbo kommun är bäst av landets storstadskommuner när det handlar om hälsomålet i Agenda 2030. I hela landet hamnar kommunen på en hedrande femte plats.

En av flera förklaringar är att Håbo kommun har många aktiva äldre. Kommunen satsar på hälsofrämjande åtgärder som till exempel närvårdssamverkan, medicingenomgångar och förebyggande av fallskador.

För fjärde gången har tidningen Dagens Samhälle rangordnat landets kommuner utifrån hur de når målen inom FN:s Agenda 2030. FN har antagit 17 utvecklingsmål i syfte att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 2030. Tidningen har i den här undersökningen rangordnat kommunerna efter det tredje globala målet, God hälsa och välbefinnande. Sju mått ingår som rör medellivslängd, andel långtidssjuka med psykiska besvär, fallolyckor och antibiotikaförsäljning. Håbo ligger bra till i alla hälsomåtten förutom antibiotikaförsäljningen.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster