Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun bland de mest hälsosamma kommunerna i landet

Håbo kommun är bäst av landets storstadskommuner när det handlar om hälsomålet i Agenda 2030. I hela landet hamnar kommunen på en hedrande femte plats.

En av flera förklaringar är att Håbo kommun har många aktiva äldre. Kommunen satsar på hälsofrämjande åtgärder som till exempel närvårdssamverkan, medicingenomgångar och förebyggande av fallskador.

För fjärde gången har tidningen Dagens Samhälle rangordnat landets kommuner utifrån hur de når målen inom FN:s Agenda 2030. FN har antagit 17 utvecklingsmål i syfte att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 2030. Tidningen har i den här undersökningen rangordnat kommunerna efter det tredje globala målet, God hälsa och välbefinnande. Sju mått ingår som rör medellivslängd, andel långtidssjuka med psykiska besvär, fallolyckor och antibiotikaförsäljning. Håbo ligger bra till i alla hälsomåtten förutom antibiotikaförsäljningen.

Sidansvarig:

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster