Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nytt digitalt system på kommunfullmäktiges sammanträden

Bilden är från webbsändningen den 30 september från kommunfullmäktiges sammaträde.

Nu finns det ett digitalt närvaro- och voteringssystem som kommer att användas på kommunfullmäktiges sammanträden i Håbo kommun. Systemet användes för första gången på sammanträdet den 30 september och syftet är bland annat att skapa effektivare omröstningar och förbättra användarupplevelsen för invånare som följer sammanträdena via webbsändningen.

Systemet heter Quickchannel meeting och hanterar upprop, dagordning, talarlista och omröstningar under kommunfullmäktiges sammanträden. Webbsändningen som filmar sammanträdet i realtid hanteras också via systemet.

Det är avdelningen för kansli och kvalitet som har köpt in systemet och det är ett resultat av en motion som bifölls, alltså godkändes, av kommunfullmäktige för några år sedan, säger Sara Widströmer, kommunsekreterare.

Systemets funktion

Inför ett kommunfullmäktiges sammanträde förbereds mötet i systemet genom att mötet upprättas och dagordning läggs till. När mötet börjar uppmanas ledamöterna att logga in i systemet och närvaro kontrolleras på detta sätt. Under sammanträdet sköter kommunsekreteraren upprop och hanterar omröstningar. Resten sköts av kommunfullmäktiges ordförande och kommunfullmäktiges vice ordförande.

Vill en ledamot begära ordet sköts det via systemet och när en ny talare kommer fram till talarpodiet visas det på en skärm i rummet vem talaren är med förnamn, efternamn och partitillhörighet. Om en ledamot begär votering, alltså omröstning. sköts även det via systemet genom att ledamöterna trycker ja, nej eller avstår. Resultatet av omröstningen visas på skärmen i rummet, säger Sara Widströmer.

Ökad tydlighet för invånare som följer sammanträdet via webbsändningen samt effektivare hantering av omröstningar

Tidigare har votering och närvaro skett manuellt genom att kommunsekreteraren har gjort ett upprop där 41 ledamöter ska avge sin röst och därefter ska rösterna räknas. Genom att det nya systemet används skapas effektivare omröstningar, det blir lättare som invånare att följa med i webbsändningen och arbetet med protokollskrivning förenklas. När protokollet ska skrivas tar kommunsekreteraren ut närvaro- och voteringsrapporter ur systemet och ser därmed tydligt vem som röstat vad och vilka som närvarat vid vilka mötespunkter.

I och med att resultatet av voteringarna visas tydligt på skärmen i rummet och skärmen i rummen visas även i webbsändningen så kommer våra invånare som följer sammanträdet via webbsändningen att uppleva en väldigt positiv förändring eftersom allt blir mycket tydligare. Tittar man dessutom på sändningen i efterhand finns möjligheten att med en enkel knapptryckning hitta just det specifika ärende i sändningen som man kanske är särskilt intresserad av. Man kan till och med välja att klicka på en specifik talare för att se vad just den personen sa om ärendet, säger Sara Widströmer.

En ökad öppenhet skapar tydlighet – en viktig del ur ett demokratiperspektiv

Christoffer Bonde är kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande och är mycket positiv till det nya digitala närvaro- och voteringssystemet.

Systemet skapar ett tydligt och transparent sätt för medborgarna att följa kommunfullmäktiges sammanträden. Genom systemet blir det också lättare för presidiet att hantera och genomföra kommunfullmäktiges sammanträden på ett ännu effektivare sätt, säger Christoffer Bonde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Protokoll, kallelser och film från kommunfullmäktiges sammanträden

Alla protokoll och kallelser finns att läsa på håbo.se och på kommunens webbplats kan du också titta på kommunfullmäktiges sammanträden i realtid och i efterhand. Allt finns på www.håbo.se/kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Nästa kommunfullmäktige sker 4 november

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är måndag den 4 november klockan 19:00 i kommunhuset i Bålsta. Sammanträdet är öppen för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund. Du kan också följa sammanträdet i realtid via webbsändningen.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-10-30

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster