Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Budget 2020 på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november

På kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november fastställdes kommunalskatten för år 2020 till 21,09 kronor. Fastställandet av kommunalskatten ingår i ärendet om budget 2020 för Håbo kommun. Stora delar av ärendet om budget 2020 för Håbo kommun återremitterades. Beslut om budget 2020 för Håbo kommun kommer istället att tas på kommunfullmäktige som sker 9 december.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades det om en ny kommunalskatt. Den nya kommunalskatten är 21,09 kronor. Det är en minskning med 25 öre. Den nya kommunalskatten börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

I ärendet om budget 2020 för Håbo kommun återremitterade kommunfullmäktige stora delar i budgeten, bland annat delarna driftbudget, investeringsbudget, kostens omorganisering, finansiella mål, ekonomistyrningsprinciper, omsättning av lån samt ingå i borgen blev återremitterade enligt minoritetsåterremiss.

Det här betyder återremiss och minoritetsåterremiss

Att ärendet återremitterades betyder att ärendet inte beslutades. En minoritetsåterremiss betyder att en minoritet kan begära återremiss. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter röstar för återremiss. En minoritetsåterremiss kan endast begäras och beslutas om en gång per ärende och instans.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november justeras 6 november.

Efter sammanträdet den 9 december kommer ny information att publiceras.

Sidansvarig:

2019-11-05

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster