Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun ökar sin kunskap om de globala målen

Onsdagen den 20 november deltog politiker och tjänstemän från Håbo kommun i en utbildning om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Efter en kunskapshöjande och inspirerande presentation av Jonas Frykman från Glokala Sverige diskuterades de globala målen kopplade till Håbo kommun. Vilka mål är mest relevanta för oss? Inom vilka områden gör vi bra arbete idag? Vilka är våra utmaningar? Hur kan vi bidra i genomförandet av Agenda 2030?

Vid utbildningens slut tog jag emot stafettpinnen från Glokala Sveriges representant, berättar kommundirektör Tobias Arvidsson. Den här förmiddagen gav oss bra input till kommande arbete med hållbarhetsstrategin och till vårt fortsatta hållbarhetsarbete i stort. Det var givande att vi tillsammans fick prata om hur vi ska ta oss an Agenda 2030 i Håbo och hur vår kommunala verksamhet bidrar till hållbarhet i ett globalt perspektiv. Hållbarhetsarbetet går bra ihop med vårt tillitsbaserade lednings- och styrningssystem som uppmuntrar oss att våga testa och tänka nytt.

Lisbeth och Lill på utbildning om Globala målen

Nyfiken på de globala målen?

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN 2015. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de globala målen.

De globala målen syftar till att:

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål.

Om du också är nyfiken på de globala målen erbjuder Glokala Sverige även en webbutbildning

Lotta och Tobias i den färggranna Globala målen-cirkeln

Agenda 2030, ett uttryck många känner till. Det är viktiga mål som betyder något för Håbo, Sverige och världen. Vi kan alla hjälpas åt, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi får fortsätta jobba med agendan i alla organisationer framåt. Bra jobbat av alla er som kom och förhoppningsvis fick ni med bra inspel till er vardag. Att Håbo kommun vill vara ett långsiktigt hållbart samhälle är tydligt i vår vision, Vårt Håbo 2030, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster