Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Om organisationsformen för näringslivsverksamheten i Håbo kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december återremitterades ärendet enligt minoritetsåterremiss som handlar om förslag för ny organisationsform för näringslivsverksamheten. Beslut om organisationsformen och Håbo Marknads AB framtid kommer istället beslutas på kommunfullmäktige den 24 februari 2020.

Den 21 september i år beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar från PWC och ÅF med en utredning från Kommunakuten AB.

Förvaltningen har tagit fram ett exempel till verksamhetsplan för kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform och har även genomfört en mindre workshop med företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen.

Det här betyder återremiss och minoritetsåterremiss

Att ärendet återremitterades betyder att ärendet inte beslutades. En minoritetsåterremiss betyder att en minoritet kan begära återremiss. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter röstar för återremiss. En minoritetsåterremiss kan endast begäras och beslutas om en gång per ärende och instans.

Justering och publicering av protokoll

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december justeras den 12 december. Därefter publiceras protokollet här på kommunens webbplats.

Klicka här för att komma till sidan där protokollet publiceras.

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari kommer ny information att publiceras här på kommunens webbplats.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster