Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige den 24 februari

Den 24 februari var det dags för årets första kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Medborgarförslag

Anmälda medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes sex stycken medborgarförslag.

 • Belysa skylt vid motorvägen
 • Fyrverkeriförbud
 • Parkeringshus på scouttomten
 • Öppna en trafikplats för Krägga på E18
 • Effektbelysning under järnvägsbro, Enköpingsvägen
 • Övergångsställe vid "scoutparkeringen"

Dessa medborgarförslag kommer nu att beredas/utredas av kommunens förvaltningar och sedan tas beslut i nämnder och/eller kommunfullmäktige om medborgarförslagen ska bifallas eller avslås.

Beslutade medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde godkändes tre medborgarförslag.

 • Gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen
 • Utomhusbad för alla åldrar i kommunen
 • Mobil containertankning för motorbåtar.

De godkända medborgarförslagen lämnas nu som uppdrag till förvaltningarna att arbeta med.

Det här är ett medborgarförslag

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun. Läs mer om medborgarförslag

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det åtta motioner på ärendelistan. Fem av dessa beslutade kommunfullmäktige att bifalla eller delvis bifalla.

Bifallna motioner

 • Trygghetsfilter
 • Kolonilotter och områden
 • Etablera isbana för friåkning utomhus

Delvis bifallna motioner

 • Gästhamn, camping och ställplats för husbilar
 • Åtgärda Aronsborgs båtplats

Avslagna motioner

 • Trygga skolvägar
 • Regelverk för arkitektoniskt formspråk

Bordlagd motion

 • Extraval

Det här är en motion

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige. Läs mer om motioner

Om organisationsformen för näringslivsverksamheten i Håbo kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari beslutades det att näringslivsverksamheten i Håbo kommun organiseras under kommunstyrelsens förvaltning från 1 mars 2020, med följden att Håbo Marknads AB läggs ned/likvideras.

Om hemställan om utökad budget för ny gruppbostad

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari återremitterades ärendet om hemställan för utökad budget för ny gruppbostad. Anledningen till återremissen är att ärendet ska utredas för att bland annat undersöka privata alternativ.

Klicka här för att läsa mer.

Ta del av protokollet och se webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Klicka här för att läsa protokollet. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ta del av livesändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 30 mars

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 30 mars klockan 19:00 i kommunhuset i Bålsta. Sammanträdet är öppen för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster