Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Om hemställan om utökad budget för ny gruppbostad

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari återremitterades ärendet om hemställan för utökad budget för ny gruppbostad. Anledningen till återremissen är att ärendet ska utredas för att bland annat undersöka privata alternativ.

Bakgrund

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns behov av att starta en ny gruppbostad år 2020. Vård- och omsorgsnämnden har begärt till kommunfullmäktige om att få en utökad investeringsram för ny gruppbostad.

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie.

Det här betyder återremiss

Att ärendet återremitterades betyder att ärendet inte beslutades utan ska kompletteras med underlag inför beslut.

Sidansvarig:

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster