Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Om hemställan om utökad budget för ny gruppbostad

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari återremitterades ärendet om hemställan för utökad budget för ny gruppbostad. Anledningen till återremissen är att ärendet ska utredas för att bland annat undersöka privata alternativ.

Bakgrund

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns behov av att starta en ny gruppbostad år 2020. Vård- och omsorgsnämnden har begärt till kommunfullmäktige om att få en utökad investeringsram för ny gruppbostad.

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie.

Det här betyder återremiss

Att ärendet återremitterades betyder att ärendet inte beslutades utan ska kompletteras med underlag inför beslut.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster