Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

 ”C-Tillsammans” - sju kommuner i Uppsala län krokar arm i nytt samarbete

Nytt nätverk har bildats för att gemensamt möta välfärdsutmaningen

 Kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har gemensamt ställt sig bakom ambitionen om en ökad samverkan kring olika kommunala uppdrag. Nätverket har initierats av och drivs av ordförandena i de sju kommunstyrelserna.

Bakgrunden är att Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. Den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och rekryteringssvårigheterna i kommunerna ökar. Med anledning av detta vill vi undersöka om det går att stärka utförandet av de kommunala uppdragen genom att delar av dem görs gemensamt.

Syftet är att vi mindre kommuner ska hitta samverkansformer som gör att vi bättre kan möta de utmaningar vi står inför och klara välfärdsuppdraget. Kommunernas ekonomier är under hård press samtidigt som kraven från invånarna ökar. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att klara personalförsörjningen i kommunerna och här behöver vi samverka för att minska sårbarheten. Målet är att skapa större nytta för kommuninvånarna genom ett ökat samarbete. Tillsammans är vi starkare.

En bred förstudie ska genomföras

Vi har tillsammans enats om att genomföra en bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring kommunala uppdrag. Förstudien ska bland annat identifiera områden där samverkan är juridiskt och organisatoriskt möjlig och samtidigt ekonomiskt fördelaktig.

Vi har en god erfarenhet av kommunövergripande samarbete i den gemensamma IT-nämnden, där fem av våra sju kommuner sedan 1 januari 2019 samverkar kring driften av kommunernas IT-system och support till användare. Vi är övertygade om att det finns fler områden där vi kan hjälpa varandra och hitta nya smarta former för konkreta samarbeten.

Förstudien beräknas inledas nu under försommaren och ambitionen är att redan innan årets slut ha kommit igång med en ökad samverkan inom flera områden.

Ingvar Smedlund, (M) kommunstyrelsens ordförande Enköpings kommun
Marie Wilén, (C) kommunstyrelsens ordförande Heby kommun
Liselotte Grahn Elg, (M) kommunstyrelsens ordförande Håbo kommun
Peter Evansson, (S) kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun
Sara Sjödal, (C) kommunstyrelsens ordförande Tierps kommun
Jacob Spangenberg, (C) kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun
Marie Larsson, (S) kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby kommun

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster