Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommuns nöjd kund-index stiger

Ett vykort bestående av fyra bilder som representerar olika verksamheter inom kommunen

Både företagare och övriga kunder som har haft ärenden hos Håbo kommun var mer nöjda 2019 än tidigare med den service de fick. Det visar resultatet av en enkätundersökning som Håbo kommun har låtit göra.

Sedan flera år tillbaka låter Håbo kommun göra en enkätundersökning som mäter servicen inom ett antal områden som är viktiga för privatpersoner och företagare. I april presenterades företagarnas svar på enkäten. Nu redovisas samtliga kunders uppfattning om sex kommunala verksamhetsområden.

2016-2018 låg Håbo kommuns sammanlagda nöjd kund-index (NKI) på 64, 63 respektive 69. För 2019 är NKI 71, det vill säga en förbättring med två enheter jämfört med året innan. Sett över fyra år är det en förbättring med sju enheter. Svarsfrekvensen var 60 procent. Bemötande får högst omdöme, med ett index på 79. Det finns förbättringsutrymme till exempel när det gäller information om process och rutiner, och rutinerna kring handläggningen. Alla serviceområden som mäts har ett index över 69.

NKI från företagare som var i kontakt med Håbo kommun 2016-2018 låg på 72, 67 respektive 74. För 2019 har NKI sjunkit ett par enheter till 72. Av de som fick enkäten svarade 56 procent. Bemötande får högst omdöme, med ett index på 80. Förbättringsområden finns inom effektivitet och information och rutinerna kring handläggningen. Framförs även förbättringsutrymme när det gäller möjligheterna att framföra klagomål/synpunkter. Alla serviceområden har ett index över 72.

NKI från övriga kunder som var i kontakt med oss de 2016-2018 låg på 62, 61 respektive 67. För 2019 har NKI stigit till 70, en ökning med tre enheter jämfört med 2018. Svarsfrekvensen var 65 procent. Högst omdöme får bemötande, med ett index på 78. Det finns förbättringsutrymme när det gäller till exempel förmågan att ge råd och vägledning, och information om process och rutiner samt information på webbplats. Alla serviceområden har ett index över 66.

Inom bygglovavdelningen ser vi en utveckling som jag är väldigt stolt över, berättar Åsa Odelfalk, bygglovschef. På tre år har vi ökat kundnöjdheten med 18 enheter. Om vi tittar på kundnöjdenheten enbart från våra företagare så är ökningen 24 enheter på tre år och landar på ett NKI på 73 för 2019. Vi har jobbat stenhårt med kvalitetsutveckling och ökad tillgänglighet och har en kort handläggningstid. Med vår nya e-tjänst från den 18 maj räknar vi med fortsatt ökad effektivitet.

Toppnoteringen för Håbos NKI har livsmedelskontrollen där NKI är så högt som 84, konstaterar Ida Wallström, miljöchef, nöjt. Sett till enbart företagarna så är de ännu lite nöjdare med ett NKI på 86.

Ta chansen att påverka du också

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med kommunen och fått beslut eller tillsyn. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen ger kommunens verksamheter viktigt underlag för förbättring och utveckling.

Vi är väldigt glada över resultatet och den fortsatta uppåtgående trenden, säger Anna-Karin Bergvall, chef för bygg- och miljöavdelningen. Många är nöjda med den service de fått i samband med att kommunen hanterade deras ärende. Men det finns fortfarande förbättringsområden – enkäten pekar på att vi behöver bli ännu bättre på tillgänglighet, information, råd och vägledning samt effektivitet. Vi hoppas att du tar chansen att vara med och påverka om du blir kontaktad när 2020 års verksamhet ska utvärderas!

Sex serviceområden och sex myndighetsområden mäts

Serviceundersökningen fokuserar på sex myndighetsområden - brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

De serviceområden som mäts är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Här är den betygsskala som används:

Betygskala för nöjd kund-index från grönt till rött

Så här har resultatet för Håbo kommun sett ut de senaste åren:


NKI alla


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2016

64

54

78

73

72

x

x

2017

63

50

69

75

77

x

85

2018

69

61

70

86

82

75

x

2019

71

68

67

84

79

76

74

 


NKI företag


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2016

72

52

84

79

69

x

x

2017

67

49

76

75

x

x

x

2018

74

69

69

88

79

x

x

2019

72

73

63

86

82

x

76NKI övriga kunder


Totalt

Bygglov

Miljö

Livsmedel

Brand

Mark

Servering

2016

62

55

76

58

x

x

x

2017

61

50

68

77

x

x

x

2018

67

58

72

x

x

71

x

2019

70

66

73

77

x

x

x


Några av myndighetsområdena har inget NKI att uppvisa vissa år. Det beror på att det har varit för få ärenden för att kunna ge en rättvis jämförelse.

NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna/företagarna är totalt sett. Det är uppbyggt av tre frågor från enkäten:

  • Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
  • Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
  • Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg.

Undersökningen utförs av Origo Group på uppdrag av Håbo kommun.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster