Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 29 juni

Den 29 juni sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag och detaljplaneuppdrag

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades det att godkänna tre detaljplaner.

 • Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen)
 • Detaljplan del av Skokloster 2:80
 • Detaljplan Bålsta 1:153, m.fl., Snickeriet

Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då detaljplanen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare vars synpunkter inte har tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga detaljplanen under prövotiden.

Beslut om ny simhall

Håbo kommun ska bygga en ny simhallsanläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen. Simhallen ska byggas och drivas i kommunal regi. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 29 juni.

Klicka här för att läsa mer.

Om kommunens årsredovisning 2019

Uppfyllde kommunen sina mål? Håller kommunens verksamhet god kvalitet? Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Årsredovisningen för 2019 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Klicka här för att läsa mer.

Om byggandet av nya gruppbostäder

På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni beslutades det om två ärenden som rör byggande av nya gruppbostäder. De två ärendena var ”Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad” och ”Ny gruppbostad 2022”.

Kommunfullmäktige beslutade att den ena gruppbostaden ska byggas i Viby i Bålsta och den andra gruppbostaden ska byggas på Dalvägen i Bålsta. En gruppbostad är en insats som beviljas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information om själva byggandet kommer senare att publiceras på håbo.se

Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter

Nu finns det en särskilt anvisad plats i Kalmarsand där det är tillåtet för hundar att bada. Hundbadet ligger till vänster om det allmänna badet och erbjuder ett område med gräs, skugga och ett eget litet badställe för hundar. Området är markerat med skyltar och har soptunna och hundlatrin.

Tänk på att visa hänsyn till människor, djur och andra hundar. Plocka alltid upp efter din hund.

Klicka här för att läsa mer om kommunens badplatser

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde besvarades två medborgarförslag.

Delvis bifallna medborgarförslag

 • Krisberedskap

Besvarat medborgarförslag

 • Företagarnas kontakt med Håbo kommun

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Klicka här för att läsa mer om medborgarförslag.

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det tio motioner på ärendelistan.

Anmälda motioner för beredning

 • Handikappramp vid kommunala badplatser
 • Ta bort bron i järnvägsparken
 • Etablera flera utegym
 • Införande av marknadsdag
 • Utegym i Kvarnkojan
 • Gestaltningsplan

Nu kommer förvaltningen att utreda motionerna och återkommer till politiken som tar ett beslut.

Besvarad motion

 • Kommunalt anställda ordningsvakter

Delvis bifallna motion

 • Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping

Avslagna motioner

 • Grannsamverkan
 • Extraval

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa mer om motioner.

Ta del av protokollet och se webb-tv från sammanträdet

Du kan också läsa hela protokollet på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Klicka här för att ta del av protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ta del av livesändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 28 september

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 28 september klockan 19:00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster