Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Solpaneler installeras på kommunhuset

Nu är arbetet igång med att installera solpaneler på kommunhuset.

Senast den 11 december beräknas solpanelerna vara på plats på kommunhuset. Andra kommunala byggnader som kommer att få solpaneler under 2021-2023 är bland annat Futurum övre, Gransäterskolan, Ishallen och Grönadalenskolan.

Fossilbränslefri kommun 2050

Håbo kommun har som mål att bli fossilbränslefri kommun år 2050. Kommunen som organisation ska gå före och vara det år 2030, därför är solenergi intressant för kommunen. Inget bränsle behövs och inga utsläpp genereras.

Under 2017-2020 har ett fokusområde i handlingsplanen kopplad till kommunens miljöstrategi varit att effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter. En av åtgärderna är att använda kommunens solkarta som underlag för att bedöma möjliga framtida investeringar i solceller.

En utredning om installation av solel på kommunens fastigheter har utförts, liksom en förstudie om vilka fastigheter som är bäst lämpade att förses med solceller. Syftet med förstudien var att se om takkonstruktionen på de fastigheter som valts ut klarar av att få solceller installerade.

Utifrån resultatet av förstudien har fastighetsavdelningen valt ut tio fastigheter att arbeta vidare med och installera solceller på.

Förra året tecknade kommunen ett hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan. En av åtgärderna handlar om att öka produktionen och användningen av förnybar energi.

Har du frågor?

Hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 0171-525 00 eller via mejl till kontaktcenter@habo.se

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster