Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Barnperspektivet och näringslivsperspektivet ska vägas in i underlag till beslut

Vid sitt sammanträde den 23 november beslutade kommunstyrelsen att lägga till barnperspektivet samt näringslivsperspektivet som stående punkter i kommunens tjänsteskrivelsemall.

De flesta ärenden och beslut, men inte riktigt i alla, påverkar direkt eller indirekt barnen eller näringslivet i kommunen. Genom att de här två perspektiven nu läggs in i mallen påminns medarbetare i våra olika förvaltningar om att tänka igenom hur beslutet de skriver underlag till kan påverka barn och näringsliv.

Det stämmer, vid varje beslut framåt i Håbo kommun ska näringslivsperspektivet beaktas. Gynnar eller missgynnar beslutet näringslivet, det är en fråga som ska vara aktuell varje dag hos oss. Det är tillsammans med näringslivet som kommunen mår bra, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande. Likväl så är barnperspektivet otroligt viktigt. För att värna om vår framtid ska också det perspektivet genomsyra kommunen i sin helhet. Bra att hela kommunstyrelsen slöt upp bakom dessa förslag.

Barns rättigheter

Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag. Barn- och utbildningsförvaltningen har länge arbetat utifrån artiklarna i konventionen. Skollagen har tagit hänsyn till barnkonventionens krav redan innan konventionen blev lag. Rättspraxis kommer att visa på vilket sätt konventionen ytterligare stärker barnets rätt i de lagar som styr skolverksamheten.

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen är viktiga att ta hänsyn till och artikel tre som är konventionens grundpelare är särskilt viktig. Den säger att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, säger Lena Norrman, verksamhetscontroller, barn- och utbildningsförvaltningen. I och med att barnperspektivet nu läggs in i mallen för våra tjänsteskrivelser blir det en självklarhet att analysera hur barn påverkas av de beslut som fattas.

Barnkonventionens dag uppmärksammas

Näringslivsfrågor

Håbo ligger i topp bland landets kommuner när det gäller hur stor del av den kommunala verksamheten som finansieras via företag, alltså hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som arbetar inom privat sektor. Företagen i Håbo är till största delen små eller medelstora, bara en handfull företag har fler än femtio anställda. För många av dessa har kommunens agerande stor betydelse och med beslutet följer ett större fokus på företagens villkor och förutsättningar.

Det här är ett viktigt principiellt beslut, säger Jenny Lindberg, näringslivschef, Håbo kommun. Det visar både internt och utåt att vårt lokala näringsliv är viktigt och att vi behöver ta hänsyn till företagens villkor inom all kommunal verksamhet.

Näringslivsenheten kommer finnas med och stötta upp förvaltningarna när de ska analysera besluten ur ett näringslivsperspektiv.

Här kan du läsa mer om kommunens rådgivning och stöd till företagare

Tjänsteskrivelser innehåller underlag till beslut

Kommunens mall för tjänsteskrivelser hjälper medarbetarna i olika verksamheter att skriva enhetliga underlag till politiska beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder. Mallen är ett sätt att säkerställa att viktiga perspektiv särskilt belyses i underlaget till beslut.

Sedan tidigare har vi haft med ekonomiska konsekvenser som en rubrik i mallen, säger Caroline Löf, kommunjurist och chef för kommunstyrelsens kansli. Framöver blir det tydligare att även barnperspektivet och näringslivsperspektivet ska beaktas. Det är väldigt positivt att kommunstyrelsen beslutat om att säkerställa dessa två viktiga perspektiv i den kommunala beslutsprocessen. Vi ser framför oss att detta kommer leda till ännu mer kvalitativa underlag till beslut.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster