Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 30 november

Den 30 november sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag och detaljplaneuppdrag

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran och MacFreeze

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna exploateringsbudget för Dalängen.

Syftet med exploateringsbudgeten är att beskriva de ekonomiska händelserna kopplade till genomförandet av planområdet Dalängen. Inom detaljplanen del av Väppeby 7:218 säljer kommunen mark till Bovieran AB och MacFreeze AB enligt kommunstyrelsens beslut i april 2019.

Planläggning av Dalängen pågår och detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Försäljning av mark inom kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta

Kommunfullmäktige godkände ett avtal om försäljning av en del av fastigheten Lundby 2:1 till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o Nrep AB).

Köparen avser att uppföra en byggnad som ska hyras ut till ett större grossistföretag.

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Detaljplan Logistik Bålsta kvarter 5 och 6

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga en lager- och logistikanläggning. Planområdet är drygt 43 hektar varav cirka 22 hektar utgörs av verksamhetsmark och cirka 21 hektar av naturmark. Naturmarken utgör en barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby.

Förslaget är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen och detaljplaneprogrammet för området. Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då detaljplanen kan överklagas. När planen antas meddelas sakägare vars synpunkter inte har tillgodosetts. De har då möjlighet att överklaga detaljplanen under prövotiden. Prövotiden startar när justerat protokoll finns tillgängligt på kommunens anslagstavla.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Budget 2021 plan 2022-2023

Den 30 november beslutade kommunfullmäktige vilken budget som ska gälla för Håbo kommun och vilka mål som ska uppnås för 2021. Det blev Håboalliansens budget, med stöd av Sverigedemokraterna, som godkändes.

Klicka här för att läsa mer

Delårsrapport augusti 2020

Håbo kommun har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och en prognos för utfallet till årets slut. Delårsrapporten har godkänts av kommunstyrelsen och rapporten överlämnades till kommunfullmäktige som tog upp den som ett av ärendena på sammanträdet den 30 november.

Klicka här för att läsa mer

Ny avfallstaxa från och med 1 januari 2021

Under 2020 har Håbo kommun i samverkan med Sigtuna, Upplands- Bro och Knivsta upphandlat ny entreprenör för avfallshämning och ett nytt insamlingssystem (fyrfackskärl) har införts. Nya regler har inneburit att skatt på förbränning av restavfall har höjts. Avfallstaxan har därför reviderats inför 2021.

Klicka här för att läsa mer

Övriga ärenden behandlas på kommunfullmäktige 7 december

På grund av tekniska problem, i det system där ledamöterna ser sina handlingar, fick sammanträdet avslutas.
Ett nytt sammanträde kommer äga rum den 7 december klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta och då behandlas övriga ärenden.

Klicka här för att läsa mer

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 30 november

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet den 30 november Pdf, 418.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster