Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommundirektören informerar: budget 2021, snart slut på 2020 och vad vi står inför 2021

Här kommer en hälsning från kommundirektören Mattias Jonsgården som ger en lägesrapport om kommunens arbete.

Här kommer årets sista informationsbrev från mig. Jag kommer givetvis att fortsätta med dessa brev för att kontinuerligt ge en uppdaterad bild och samtidigt berätta om mina tankar.

Information om budget 2021

Den 30 november beslutade kommunfullmäktige vilken budget som ska gälla för Håbo kommun och vilka mål som ska uppnås för 2021. Det blev Håboalliansens budget, med stöd av Sverigedemokraterna, som godkändes.

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2021 uppgår till lite mer än 1,2 miljarder (1 247 491 tkr).

Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2021 till 390 miljoner. Där ingår skattefinansierade verksamheter, taxefinansierade verksamheter och exploateringsverksamheter.

Det här händer nu

Nästa steg är att respektive nämnd tillsammans med sin förvaltning ska hantera budgeten. Nämnderna förväntas fatta beslut om respektive budgetram på det första nämndsmötet nästa år.

Klicka här för att läsa mer om budgeten

Coronaläget – nationella råd från 14 december

Den 8 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten om de nationella föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla från 14 december samt rekommendationer som gäller under kommande helger och högtider.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Klicka här för att läsa mer

År 2021 – mycket på gång och vi ställer om för framtiden

Snart kliver vi tillsammans in i ett nytt år. Ett kommande år fyllt av nya utmaningar, glädje och arbete.

Under 2021 genomför vi flera omorganisationer internt i kommunens organisation där syftet är att skapa stabilitet, uthållighet och trygghet. Vi kommer att samla kommunens stödverksamheter under en avdelning. I avdelningen ingår kommunstyrelsens stödfunktioner ekonomi, upphandling, kansli, personal, lön, IT, kommunikation, kontaktcenter, säkerhet samt kost, lokalvård, fastighet och internservice.

Från halvårsskiftet 2021 kommer en ny organisation för samhällsbyggnad att etableras med syftet att samla alla avdelningar som arbetar med samhällsbyggnad under en och samma organisation.

Tillsammans med kommunens förvaltningar gör vi oss redo att ställa om för framtiden samtidigt som vi ska fortsätta att leverera bra stöd, service och tillgänglighet till er invånare.

Under år 2021 kommer vi utveckla vårt arbete kring näringslivsfrågor. I vårt arbete till och med näringslivet ska vi finnas närvarande och tillgängliga i alltifrån tillstånd, lots, kommunikation med mera.

Ett annat arbete som fortsätter nästa år är arbetet med en tydlig lokalförsörjning. Det har pågått förberedelsearbeten i många olika projekt som rör lokalförsörjning och där vi tittar på hur vi använder befintliga lokaler samt hur vi ska arbeta för framtiden. Under 2021 kommer vi ta fram underlag för politisk beredning för att våra förtroendevalda ska fatta beslut.

Jag kommer att återkomma med uppdaterad information under tidens gång.

Min ambition och önskan är att vi ska fortsätta vårt gemensamma arbete kring frågorna transparens, tydlighet och långsiktighet. Det är ord som jag vill att vårt arbete ska präglas av.

Håll i, håll ut och håll dig uppdaterad

År 2020 börjar närma sig sitt slut och det har varit ett mycket annorlunda år för många av oss.

Snart är helgerna här med jul och nyår. För många av oss blir det säkerligen en annorlunda jul med anledning av coronapandemin. Krisen är inte över. Jag vill uppmana alla att lyssna på rekommendationerna och ta eget ansvar för att minska smittspridningen. Det är viktigt att vi håller i och håller ut.

Håll dig uppdaterad på:

Värna om våra lokala företag – julhandla lokalt

Jag vill också passa på att uppmana er alla att värna om våra lokala företag. I Håbo kommun finns det ett brett utbud av butiker och service. Gör gärna julhandlingen och köp julklapparna lokalt.


Jag önskar er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Mattias Jonsgården, kommundirektör

Tidigare information från kommundirektör Mattias Jonsgården

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster