Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Organisationsförändring: centralt stöd och service från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 etableras den nya avdelningen centralt stöd och service på kommunstyrelsens förvaltning. Syftet är att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i Håbo kommuns stödfunktioner. Genom det bildar lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande centrala verksamhetsstöd den nya avdelningen. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 7 december.

Genom att omorganisera lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten och internserviceverksamheten från tekniska nämnden till kommunstyrelsen möjliggörs ett tydligare uppdrag för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen som förväntas träda i kraft halvårsskiftet 2021.

Genom att centralisera kommunens kostverksamheter från barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning förväntas kommunen uppnå en central samordnad måltidsverksamhet med ett tydligt uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala måltidsverksamheten.

Budgetramar flyttas över

Med beslutet så förs tekniska nämndens budgetramar och investeringsbudget för 2021 för fastighets-, internservice- och lokalvårdsverksamheterna över till kommunstyrelsen från den 1 januari 2021.

Barn och utbildningsnämndens budgetramar och investeringsbudget för måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen från den 1 januari 2021.

Vård och omsorgsnämndens budgetramar för måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen från 1 januari 2021.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster