Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Organisationsförändring: centralt stöd och service från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 etableras den nya avdelningen centralt stöd och service på kommunstyrelsens förvaltning. Syftet är att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i Håbo kommuns stödfunktioner. Genom det bildar lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande centrala verksamhetsstöd den nya avdelningen. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 7 december.

Genom att omorganisera lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten och internserviceverksamheten från tekniska nämnden till kommunstyrelsen möjliggörs ett tydligare uppdrag för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen som förväntas träda i kraft halvårsskiftet 2021.

Genom att centralisera kommunens kostverksamheter från barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning förväntas kommunen uppnå en central samordnad måltidsverksamhet med ett tydligt uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala måltidsverksamheten.

Budgetramar flyttas över

Med beslutet så förs tekniska nämndens budgetramar och investeringsbudget för 2021 för fastighets-, internservice- och lokalvårdsverksamheterna över till kommunstyrelsen från den 1 januari 2021.

Barn och utbildningsnämndens budgetramar och investeringsbudget för måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen från den 1 januari 2021.

Vård och omsorgsnämndens budgetramar för måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen från 1 januari 2021.

Sidansvarig:

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster