Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 21 december

Den 21 december sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det fyra medborgarförslag på ärendelistan.

Bifallna (godkända) medborgarförslag

 • Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050

Avslagna medborgarförslag

 • Parkeringshus på scouttomten
 • Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med mera
 • Öppna en trafikplats för Krägga på E18

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Läs mer om medborgarförslag

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det fem motioner på ärendelistan.

Anmälda motioner för beredning

 • Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
 • Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål
 • En kärnvapenfri framtid för Håbo kommun

Nu kommer förvaltningen att utreda motionerna och återkommer till politiken som tar ett beslut.

Bifallna (godkända) motioner

 • Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR-koder
 • Blomsteräng

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Läs mer om motioner

Övriga ärenden som behandlades under sammanträdet den 21 december

 • Integrationsstrategi för Håbo kommun
 • Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län – för beslut
 • Uppdrag avseende redovisning av partistöd
 • Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 2, år 2020
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, tekniska nämnden och valnämnden samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
 • Entledigande från uppdrag som revisor samt fyllnadsval
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt tillhörande uppdrag i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 21 december

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet den 21 december Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktige sker 22 februari 2021

Detta var årets sista kommunfullmäktige. Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 22 februari klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster