Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Om utveckling av pendeltågstrafiken och överenskommelse om samarbete med Trafikverket

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari fick förtroendevalda information om utveckling av pendeltågstrafiken och överenskommelse om samarbete med Trafikverket.

Om utvecklingen av pendeltågstrafiken

Under två års tid har ett gemensamt arbete mellan Trafikverket Region Stockholm och Trafikförvaltningen Region Stockholm pågått där också Mälardalstrafik och Region Uppsala har haft en aktiv roll i arbetet. Slutrapporten kom i oktober 2020 där det har identifierats olika åtgärdspaket. Ett paket handlar om Bålsta och utökad trafik väster om Kungsängen.

Åtgärdsvalsstudien har identifierat tätare pendeltågstrafik till Bålsta som en viktig åtgärd med stor betydelse för hela pendeltågssystemet. Bedömningen är att 15-minuterstrafik kan införas innan 2030.

Själva paketet som rör Bålsta handlar om en successiv utökning av trafiken i den yttre delen av systemet på Mälarbanan. I ett första steg genom förlängning av vissa tåg under högtrafik innan infrastrukturåtgärder och ökad fordonsflotta möjliggör utökning till kvartstrafik även under mellantrafiktid.

Detta paket innebär en trafikökning till och från Bålsta från två till fyra avgångar per timme och riktning. Ökningen sker successivt genom att trafiken kompletteras med enstaka avgångar innan vändkapaciteten byggts ut, för att sedan bli mer omfattande när vändkapaciteten blivit utbyggd, säger Annika Kieri, samhällsplanerare i Håbo kommun.

Vad händer nu? Hur jobbar Håbo kommun vidare med de här frågorna?

Det finns inga beslut om genomförande eller hur detta ska finansieras men man går nu vidare med en åtgärdsvalsstudie om utökad pendeltågstrafik väster om Kungsängen för att titta mer detaljerat på detta. I detta arbete kommer Håbo kommun självklart att delta, säger Annika Kieri.

Läs mer

Slutrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Åtgärdsvalsstudien ”Utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm”

Åtgärdsvalsstudien för utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm har haft som mål att skapa en gemensam planering för hur pendeltågssystemet på effektivaste sätt ska utvecklas. Studien ska ses som ett förslag till inriktning för pendeltågssystemet som en bärande del av Stockholms, Mälardalens och Sveriges transportsystem.

Ett viktigt resultat är systemutvecklingstrappan – förslag till gemensam långsiktig planeringsförutsättning. I denna har man identifierat olika paket som är viktiga för att kunna skapa mer kapacitet i pendeltågssystemet. Ett av dessa paket handlar om Bålsta och utökad trafik väster om Kungsängen.

Om överenskommelsen med Trafikverket

Överenskommelsens syfte är att tydliggöra hur kommunen och Trafikverket ska samverka för att uppnå respektive mål och ambitioner när det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa. I de gemensamma åtagandena ingår det bland annat att etablera och behålla praktiska samverkansformer samt att informera om varandras verksamheter där beröringspunkter finns.

Vad kan våra invånare vänta sig i och med detta? Både åtgärdsvalsstudien och överenskommelsen.

Förhoppningsvis ett bättre och mer kontinuerligt samarbete redan i tidiga skeden som i förlängningen kommer ge bättre förutsättningar för till exempel pendling, säger Annika Kieri.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster