Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samverkansavtal för översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort

Håbo kommun kommer att teckna ett samverkansavtal med Region Uppsala som gäller översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 februari. Den 19 februari kommer Region Uppsala ta upp ärendet till beslut och därefter kan avtalet undertecknas av båda parter. Syftet är att skapa ett nytt linjenät för kollektivtrafiken i Bålsta tätort.

Håbo kommun och Region Uppsala har kommit överens om att gemensamt genomföra en översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort. Det lokala busslinjenätet behöver justeras efter Bålstas växande utmaningar och behov med nya målpunkter samtidigt som kollektivtrafiken måste vara attraktiv och effektiv för att skapa en positiv resandeutveckling.

Tidplan från 2021 till 2023 – det här kommer hända

En preliminär tidplan är satt där det kommer genomföras en resevaneundersökning, medborgardialoger, politiska beslut och förslag till nytt linjenät.

I år kommer det att genomföras en resvaneundersökning med boende i Bålsta tätort. Undersökningen kommer genomföras via intervjuer som kommer ske genom enkäter på papper, digitalt eller per telefon. Därefter tas planeringsprinciper fram och ambitionen är att dessa ska tas upp för beslut, både av både kommunens och regionens politiker, innan sommarsemestrarna i år, säger Annika Kieri, samhällsplanerare i Håbo kommun.

När resevaneundersökning och planeringsprinciper är färdiga och beslutade kan arbetet med linjenätet börja.

Arbetet med linjenätet planeras att starta i höst och i detta skede är det mycket som ska ske, bland annat med medborgardialoger. Planen är att beslut om nytt linjenät kan tas under våren 2022 och den nya trafiken tas i bruk i slutet av 2022 eller början av 2023. För att den nya trafiken ska kunna starta måste dock nödvändiga förändringar i infrastrukturen vara klara, säger Annika Kieri.

Mer information kommer att publiceras här på håbo.se.

Mer om projektet och samverkansavtalet

Projektet syftar i sin helhet till att optimera och förbättra det nuvarande lokala busslinjenätet och nyttja befintliga resurser på bästa sätt, samt att stärka förutsättningarna för gång- och cykelresor där det inte är möjligt att bedriva en effektiv kollektivtrafik.

Syftet med samverkansavtalet är att inleda och formera projektets samarbetsstruktur. En viktig framgångsfaktor handlar om att i ett första skede skapa en för parterna gemensam målbild och uppfattning av arbetssätt och förutsättningar.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster