Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommundirektören informerar: nytt år, arbete med näringslivsfrågor, fullmäktiges mål och fortsatt arbete under 2021

Här kommer en hälsning från kommundirektören Mattias Jonsgården som ger en lägesrapport om kommunens arbete.

Här kommer årets första informationsbrev från mig. I dessa brev vill jag kontinuerligt ge en lägesrapport om kommunens arbete och samtidigt berätta om mina tankar.

Näringslivsperspektiv, träffpunkt näringsliv och näringslivsstrategi

Vi utvecklar vårt arbete med näringslivsfrågor och det är ett mycket viktigt arbete.

I slutet av förra året, den 23 november, beslutade kommunstyrelsen att lägga till näringslivsperspektivet och barnperspektivet som stående punkt i kommunens mallar för tjänsteskrivelser. Kommunens mall för tjänsteskrivelser är ett stöd för kommunens medarbetare när de ska skriva enhetliga underlag till politiska beslut. Mallen är ett sätt att säkerställa att viktiga perspektiv särskilt belyses i underlaget till beslut.

Klicka här för att läsa mer

Vi skapar också nya forum och tillsammans med näringslivet finns dialog- och samverkansformen Träffpunkt Näringsliv. Varje månad hålls möten om aktuella ämnen där fokus är dialog för Håbo bästa.

Det arrangeras också digitala företagsluncher med syfte att samverka, utbyta idéer och information.

Jag tycker att det känns väldigt bra att vi hittar och utvecklar former för samverkan. Jag upplever att det finns en nära relation med företagarföreningarna och det arbetas aktivt med näringslivsfrågorna.

Klicka här för att läsa om Träffpunkt Näringsliv

Klicka här för att läsa om den senaste företagslunchen

Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på samhällsutveckling och demokratifrågor.

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan mellan de politiska partierna och gäller under hela mandatperioden. Målen omhändertas av kommunstyrelsen och mig som kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.

Fokusområden

  • Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
  • Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
  • Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

Arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål är ett ständigt pågående arbete. Vi eftersträvar en helhet med fokus på näringslivsfrågorna, vid halvårsskiftet har vi den nya organisationen för samhällsbyggnad på plats (mer om det hittar du i tidigare informationsbrev från mig). Vi har fina mötesplatser för alla åldrar och vi tittar också på utveckling

Jag kommer att återkomma med uppdaterad information under tidens gång.

Min ambition och önskan är att vi ska fortsätta vårt gemensamma arbete kring frågorna transparens, tydlighet och långsiktighet. Det är ord som jag vill att vårt arbete ska präglas av.

Coronaläget och vaccination

Vi befinner oss i en pandemi och har gjort det i drygt ett år. Nu pågår vaccination och i Uppsala län ansvarar Region Uppsala för att vaccinera alla som bor i regionen.

Själva vaccinationen är indelad i fyra olika faser och det är efter Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Klicka här för att läsa mer om faserna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter (särskilt boende och hemtjänst) har vaccination pågått och pågår.

Jag har fullt förtroende för både region och kommun och jag känner en stor tillit för processen och vaccinationen. Det är ett stort och viktigt arbete som görs.

Läs mer om vaccination:

1177 webbplats med information från Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens samlade information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att pandemin inte är över och vi måste fortsätta hålla i, hålla ut och gemensamt ta ansvar för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad på:

Nästa informationsbrev

Nästa informationsbrev kommer publiceras som nyhet på håbo.se och kommunens Facebooksida i april.

Med vänliga hälsningar
Mattias Jonsgården, kommundirektör

Tidigare information från kommundirektör Mattias Jonsgården

Klicka här för att läsa tidigare information från Mattias Jonsgården

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster