Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 22 februari

Den 22 februari var det dags för årets första kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Cykelstrategin Cykelstyret

Nu har Håbo kommun en cykelstrategi som heter Cykelstyret. Förslaget till cykelstrategin godkändes av kommunfullmäktige den 22 februari.

Cykelstyret innehåller en redogörelse av nuläget, målbild för 2030 och en beskrivning hur kommunen ska verka för gå i den riktningen.
Ledorden är: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet.

Strategin pekar också på vikten att planera för cykeln för att uppnå kommunens övergripande hållbarhetsmål.

Klicka här för att läsa mer om cykelstrategin

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4

På kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari godkändes köpeavtalet för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4.

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Parkering för besöksnäringen i Skokloster

Håbo kommun kommer tillsammans med Statens Fastighetsverk och Håbo pastorat att medverka till byggandet av en ny besöksparkering vid Skokloster Slott och Skokloster kyrka. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 februari och kommunfullmäktige fastställde beslutet den 22 februari med en budgetjustering mellan kommunens förvaltningar för att genomföra detta.

Klicka här för att läsa mer

Informationsärende om Agenda2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun

På kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari var informationsärendet om Agenda2030 och hållbar utveckling ett av ärendena på dagordningen. Genom informationsärendet fick fullmäktiges förtroendevalda information om arbetet och vad som har genomförts.

Klicka här för att läsa mer

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det ett medborgarförslag på ärendelistan.

Bifallna (godkända) medborgarförslag

 • Trafikljus vid Stockholmsvägen 34

Det godkända medborgarförslaget lämnas nu som uppdrag till förvaltningarna att arbeta med.

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Läs mer om medborgarförslag

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det sex motioner på ärendelistan.

Anmälda motioner för beredning

 • Kompensationsledighet
 • Satsningar inom vård och omsorg
 • Ljusförorening
 • Föreningsbidrag
 • Utveckla LOV i Håbo
 • Förskola i Krägga

Nu kommer förvaltningen att utreda motionerna och återkommer sedan till politiken som tar ett beslut.

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Läs mer om motioner

Övriga ärenden som behandlades

 • Upptagning av nya lån år 2021
 • Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel
 • Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021
 • Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng
 • Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun
 • Korrigering av arvodesregler
 • Entledigande från uppdrag som ordförande i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i överförmyndarnämnden samt begäran om ny sammanräkning till kommunfullmäktige
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Östra Sveriges Luftvårdsförbund och i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Informationsärende, Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 3 2020
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet 22 februari Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 29 mars

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 29 mars klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Klicka här för att komma till sidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster