Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Cykelstyret – Håbo kommuns nya cykelstrategi

Nu har Håbo kommun en cykelstrategi som heter Cykelstyret. Förslaget till cykelstrategin godkändes av kommunfullmäktige den 22 februari.

Cykelstyret innehåller en redogörelse av nuläget, målbild för 2030 och en beskrivning hur kommunen ska arbeta för att gå i den riktningen.
Ledorden är: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet.
Strategin pekar också på vikten att planera för cykeln för att uppnå kommunens övergripande hållbarhetsmål.

Strategin ska framför allt se på lång sikt, sätta in cykeln i ett sammanhang, ge kunskapsunderlag och skapa förståelse för vad som är viktigt för att utveckla cykeltrafiken i kommunen. Målet är att se cykeln som ett prioriterat trafikslag vid planering, genomförande samt drift och underhåll för att på så sätt öka cykelns färdmedelsandel, säger Annika Kieri, samhällsplanerare.

Annika har tillsammans med Simon Linde och Simon Lange på gatu- och parkavdelningen tagit fram strategin.

Vi har arbetat tillsammans med samtliga delar av dokumentet. Annika som samhällsplanerare på plan- och exploatering har haft ansvar för de övergripande frågorna medan jag och Simon som trafikplanerare på gatu- och parkavdelningen har haft ansvar för nuläget samt åtgärder i den befintliga miljön, säger Simon Linde.

Riktiga arbetet börjar nu

Att strategin är på plats är något som Simon Lange tycker känns bra.

Det har varit ett roligt arbete under hela vägen som jag tror är efterlängtat av många. Såväl tjänstepersoner och förtroendevalda som medborgare, vilka vi har träffat och lyssnat till. Det är såklart alltid skönt att ”gå i mål” men arbetet med att förbättra cykelupplevelsen i Håbo fortsätter, om än mer strukturerat säger Simon Lange, trafikingenjör/trafikplanerare.

Vad betyder det för kommunens framtid att det finns en cykelstrategi?

Det blir tydligt att cykeltrafiken är prioriterad i kommunen och ger verktygen för att arbeta systematiskt mot ett gemensamt mål i såväl nyexploatering som i den befintliga miljön, säger Annika Kieri.

Klicka här för att läsa cykelstrategin Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund - mer om cykelstrategin

I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat av en motion framlagd av Centerpartiet och Moderaterna.

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för tekniska förvaltningen.

Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda förvaltningar och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter från medborgare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal tillfällen. Dokumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter

Sidansvarig:

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster