Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Parkering för besöksnäringen i Skokloster

Håbo kommun kommer tillsammans med Statens Fastighetsverk och Håbo pastorat att medverka till byggandet av en ny besöksparkering vid Skokloster Slott och Skokloster kyrka. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 februari och kommunfullmäktige fastställde beslutet den 22 februari med en budgetjustering mellan kommunens förvaltningar för att genomföra detta.

Själva parkeringen kommer byggas av markägaren men finansieras genom ett arrendeavtal mellan markägaren och Håbo kommun.

Det känns såklart väldigt roligt att få till detta samarbete och tillsammans utveckla Skokloster som under senare år har utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och regionalt intresse. Om strandskyddsdispens och bygglov godkänns kommer parkeringen att byggas på en markyta som idag ligger oanvänd mellan värdshuset och vattnet strax norr om nuvarande bussvändplan. Ytan beräknas kunna rymma cirka 110 parkeringsplatser för personbilar samt nio ställplatser för husbilar som bekostas och byggs separat av markägaren eller annan aktör. Nästa steg blir att skriva avtal, säger Mattias Jonsgården, kommundirektör.

Läs mer:

Skoklosterhalvön

Vändslinga för bussar i Skokloster på Skoklostervägen 98

Detaljplaneprogram för Skokloster sjöstad

Detaljplan för Skokloster Udde 1

Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster