Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 29 mars

Den 29 mars sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Ägardirektiv Håbohus

Vid sammanträdet återremitterades ärendet om ägardirektiv. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen. Nu ska förvaltningen bereda ärendet vidare bland annat genom en risk- och konsekvensanalys, samråd med en vidare krets av ägarna samt besvara frågor som ställdes vid sammanträdet.

När det är klart kommer ärendet att tas upp på nytt för politiskt beslut i kommunfullmäktige. Mer information när ärendet tas upp kommer meddelas i kallelsen som skickas ut.

Årsredovisning 2020

Vid sammanträdet beslutades det att ärendet om årsredovisningen skulle utgå från ärendelistan. Ärendet ska kompletteras med handlingar och kommer behandlas på nästa kommunfullmäktige den 10 maj.

Mer information, kallelse och ärendelista till kommunfullmäktige den 10 maj kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida cirka en vecka innan sammanträdet.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes fem nya medborgarförslag.

Anmälda medborgarförslag

 • Fler aktiviteter
 • Europarådets resolution 1815 angående de potentiella farorna med elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön
 • Ny handbollshall
 • Angående miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
 • Utegym vid Granåsen/Kvarnkojan

Dessa medborgarförslag kommer nu att beredas/utredas av kommunens förvaltningar och sedan tas beslut i nämnder och/eller kommunfullmäktige om medborgarförslagen ska bifallas eller avslås.

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Mer om medborgarförslag

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det fem motioner på ärendelistan.

Avslagna motioner

 • Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar

Besvarad motion

 • Spa-anläggning för våra äldre

Bifallna motioner

 • Införande av marknadsdag
 • Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom vård och omsorg

Återremitterade motioner

 • Personalpolitiskt program

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Mer om motioner

Övriga ärenden som behandlades

 • Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden
 • Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljning
 • Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län
 • Gemensam avfallsplan
 • Begravningsförrättare
 • Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, februari 2021
 • Extra ärende, entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
 • Extra ärende, Interpellation till socialnämndens ordförande angående föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia

Ta del av protokollet och se webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Titta på livesändningen från sammanträdet 29 mars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 10 maj

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 10 maj klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster