Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommundirektören informerar: Ett förändrat arbetssätt, ny samhällsbyggnadsförvaltning, Håbo växer och gemensam kampanj för att minska smittspridningen av covid-19

Här kan du läsa information från kommundirektören Mattias Jonsgården som ger en lägesrapport om kommunens arbete.

Här kommer årets andra informationsbrev från mig. I dessa brev vill jag kontinuerligt ge en lägesrapport om kommunens arbete och samtidigt berätta om mina tankar.

Ett förändrat arbetssätt

Nu arbetar vi för ett förändrat sätt att arbeta med tydliga uppdrag, förändrade strukturer och ökad kunskap om processerna. Vi ska fortsätta och utveckla det övergripande arbetet där vi jobbar med flera strategiska mål där kommunfullmäktiges mål och fokusområden är ett exempel. Mer om fullmäktiges mål i mitt tidigare informationsbrev

Vi ska se till att få med alla delar innan beslut fattas. Den politiska processen och beredningen av politiska beslut är en mycket viktig del. Vår organisation ska bland annat säkerställa att det nya arbetssättet håller över tid. Det finns brister och vi arbetar aktivt med ett antal åtgärder.

Som kommuninvånare ska du känna dig trygg i att vi hanterar våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Jag uppskattar och står bakom det arbete våra medarbetare utför, de tar stort ansvar och gör ett bra jobb.

En samhällsbyggnadsförvaltning med tydlig samverkan

En annan del i vårt arbete är hur vi tillsammans utvecklar Håbo kommun.

Håbo utvecklas för att möta framtiden. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Håbo står inför en omvandling som bygger på att främja mångfald, flätas samman med natur, landsbygd och stad.

Organisatoriskt planeras en ny Samhällsbyggnadsförvaltning för att arbeta med alla delar i hela samhällsbyggnadsprocessen. I den nya planerade förvaltningen är tanken att skapa ett arbetssätt med en tydlig samverkan mellan avdelningarna. Genom en tidig samverkan från de olika verksamheterna som till exempel vatten och avlopp, lokalförsörjning, infrastruktur med mera, kan eventuella problem identifieras tidigt i processen och förebyggas så att förutsägbarheten ökar.

I arbetet ska det finnas en struktur i arbetssättet som på ett effektivt sätt tar hänsyn till ett helhetsperspektiv för kommuns totala ekonomi och personella resurser.

I arbetet finns en nära koppling till politiken och de politiska beslut som tas.

Jag kommer att återkomma med mer information längre fram.

Ta del av och följ projekten på håbo.se/håboväxer

Det finns flera spännande projekt som pågår i kommunen.

Ta del av Håbos utveckling om pågående exploateringsprojekt, bygg- och anläggningsprojekt, naturvårdsprojekt och detaljplaner på www.håbo.se/håboväxer

Ta ditt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Region Uppsala rapporterar att belastningen på sjukvården har ökat kraftigt som en följd av den ökade smittspridningen.

Nu är det viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen.

Den 8 april skickades ett myndighetsmeddelande ut från smittskyddsläkaren i Uppsala län och den 13 april gick Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.

Läs mer om kampanjen i pressmeddelandet från Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad:

Nästa informationsbrev

Nästa informationsbrev kommer publiceras som nyhet på håbo.se och kommunens Facebooksida i maj månad

Med vänliga hälsningar
Mattias Jonsgården, kommundirektör

Tidigare information från kommundirektör Mattias Jonsgården

Läs tidigare information från kommundirektören Mattias Jonsgården

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster