Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Företagare i Håbo ger kommunen höga poäng i kundnöjdhet

Stockholm Business Alliance, SBA, genomför en enkätundersökning som mäter servicen inom några områden för myndighetsutövning som är viktiga för både privatpersoner och företagare. I den senaste mätningen får Håbo kommun ett nöjd kund-index, NKI, på 75 från företagarna. SBA:s mål är att samtliga kommuner ska nå 75.

Vi deltar i en enkätundersökning som mäter servicen inom några områden för myndighetsutövning. Den vanligaste kontakten företagare och privatpersoner har med kommunerna är genom tillstånd, tillsyn och bygglov. Undersökningen kallas för servicemätning och genomförs av Stockholm Business Alliance, SBA, där för närvarande 56 kommuner deltar.

Resultaten mäts i ett nöjd kund-index, NKI, där SBA:s mål är att samtliga kommuner ska nå 75. Vi ligger på plats 26 jämfört med 56 kommuner i Stockholmsregionen. I jämförelse med den större grupp där 189 kommuner deltar hamnar vi på plats 79.

Servicemätning 2020-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen, SBA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför motsvarande, nationell, undersökning där 189 kommuner deltar. SKR konstaterar att den positiva utveckling håller i sig. Företagare fortsätter att uppge en ökad kundnöjdhet med kommunernas service.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2020, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande resultat för 2020

År 2020 uppnådde vi SBA:s mål med ett nöjd kund-index om 75. Det betyder "högt betyg" enligt den betygsskala som används. Företagarna i Håbo är totalt sett under 2020 nöjdare än tidigare. År 2019 redovisades ett resultat på 72 och 74 år 2018.

Brandskydd i topp, och störst ökning inom miljö och hälsoskydd

Brandskydd är det myndighetsområde som ligger i topp med 82 i nöjd kund-index. Det är ett mycket högt betyg. Under mätningen 2019 låg vi på samma höga betyg. Miljö- och hälsoskydd och livsmedel kommer tätt efter på NKI 78 som också är ett högt betyg. Störst klättring har miljö- och hälsoskydd gjort jämfört med tidigare år, en ökning med 15 enheter. Livsmedel har sjunkit med åtta enheter från förra året.

Bygglov har ett nöjd kund-index på 69, vilket är ett godkänt betyg. Det utgör dock en sänkning med fyra enheter.

Placeringar inom Stockholm Business Alliance

Våra placeringar bland de 56 kommuner som deltar inom Stockholm Business Alliance, SBA.

  • Miljö- och hälsoskyddsverksamhet plats 12
  • Brandskydd plats 18
  • Livsmedel plats 23
  • Bygglov plats 34

Totalt hamnar vi på placering 26.

Betygskala

För att hamna på skalans ”höga betyg” krävs ett index på minst 70, och över 80 är det mycket högt. Nivån som bedöms som godkänd ligger mellan 62-69, medan 50-61 anses vara ett lågt betyg och under 50 mycket lågt.

Områden för mätning och resultat 2020 (NKI-index)

Område

SBA:s snitt

Brandskydd

82

Bygglov

66

Markupplåtelser

72

Miljö- och hälsoskydd

73

Livsmedelskontroll

78

Serveringstillstånd

77

Totalt

74

Jämförelse NKI mellan 2018, 2019, 2020 för Håbo kommun

Område

2018

2019

2020

Brandskydd

79

82

82

Bygglov

69

73

69

Markupplåtelser

-

-

-

Miljö- och hälsoskydd

69

63

78

Livsmedelskontroll

88

86

78

Serveringstillstånd

-

76

-

Totalt

74

72

75

Så här går servicemätningen till

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med kommunen och fått beslut eller tillsyn från dem. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen ger verksamheten viktigt underlag för förbättring och utveckling.

I Håbo svarade 91 företagare (svarsfrekvens 58 procent) på enkäten 2020. Frågorna handlar om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Serviceundersökningen fokuserar på sex myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Håbo kommun har vi inget resultat för markupplåtelser eller serveringstillstånd för 2020 eftersom det är för få ärenden för att kunna ge en rättvis jämförelse.

År 2020 var första året som nöjdhet kan mätas inom upphandlingar. Vi har inte infört den mätningen ännu.

Tack till dig som tog dig tid att svara

Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har tagit sig tid och gör det framöver att besvara de enkäter som vi skickar ut.

Ta chansen att påverka du också

Det är mycket värdefullt för oss om du som får enkäten tar dig tid att svara på den. Resultaten från undersökningen används i vårt utvecklingsarbete.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster