Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 14 juni

Den 14 juni sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Vistelseförbud

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser.

Föreskriften och kommunfullmäktiges beslut innebär att nu har kommunen möjlighet att stänga av vissa platser kopplat där trängsel kan ske, till pandemilagen. Om kommunen beslutar om förbud mot vistelse på en plats ska kommunen ha dialog med såväl Folkhälsomyndigheten, Regionens smittskyddsläkare och Polisen.

Skulle det bli ett vistelseförbud kommer kommunen att informera i god tid om vilken plats det gäller, mellan vilka tidpunkter och skylta aktuell plats.

Bakgrund:

Enligt Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har kommunen rätt att besluta om förbud mot att vistas på platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes två nya medborgarförslag.

Anmälda medborgarförslag

 • Skyltning vid Lillsjövägen
 • Ny typ av ishall - tält med syntetisk is

Dessa medborgarförslag kommer nu att beredas/utredas av kommunens förvaltningar och sedan tas beslut i nämnder och/eller kommunfullmäktige om medborgarförslagen ska bifallas eller avslås.

Bifallna medborgarförslag

 • Belysa skylt vid motorvägen

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Mer om medborgarförslag

Övriga ärenden som behandlades

 • Ägardirektiv Håbohus
 • Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen
 • Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall
 • Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering
 • Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra
 • Ägarbyte, Exploatering, Björkvallen
 • Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 6
 • Riktlinjer för lokalförsörjning samt lokalförsörjningsplan
 • Integrationsstrategi för Håbo kommun
 • Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden (projekt 1390)
 • Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
 • Informationsärende, inspektion av överförmyndarnämnden
 • Informationsärende, granskning av överförmyndarnämndens verksamhet
 • Delårsuppföljning mars 2021
 • Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum
 • Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Interpellation till Christian Nordberg angående Håbohus ägardirektiv

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni inträffade ett tekniskt fel som gjorde att livesändningen inte fungerade. Med hjälp av leverantören har en ljudfil från sammanträdet kunnat återskapas som du kan lyssna på.

Lyssna på ljudfilen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 27 september

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder sker 27 september klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster