Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Höga betyg i kundnöjdhet

Vi fick höga betyg av företagare och privatpersoner i Håbo som upplever hög service och kundnöjdhet för våra verksamheter inom bygglov och miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Servicemätningen visar förbättringsområden

Enkätundersökning som mäter vår service årligen ger oss bättre förutsättningar att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet.

Resultatet vi fick för halvårsperioden januari till och med juni månad visar på en ökad kundnöjdhet med ett NKI (nöjd kund-index) på 72 från privatpersoner vilket är en klättring med två enheter från 2020. Det är ett högt betyg i betygsskalan. Bygglov fick ett väldigt bra resultat och hamnade i topp på 85 i betygsskalan.

Förutom de höga resultaten har vi också fått bra feedback på förbättringsområden. Informationen på vår webbplats är ett av de områden som vi kommer att utveckla och göra om för att möta behoven.

Ett arbete har redan startat för att förbättra informationen på hemsidan, Geodataenheten har tillsammans med kommunikatör redan gjort förbättringar på verksamhetens webbsidor, säger Anna-Karin Bergvall, bygg- och miljöchef.

Åsa Odelfalk informerar om att ett projekt startat på bygglovenheten som ska arbeta med att förbättra hemsidan gällande deras verksamhet under år 2022.

Skala över NKI

Undersökningen Nöjd kund index

Vi genomför en enkätundersökning som mäter service för bygg- och miljönämndens fyra myndighetsområden bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen omfattar sex serviceområden;

  • tillgänglighet
  • information
  • bemötande
  • kompetens
  • rättssäkerhet och effektivitet.

Bygglov

NKI för bygglov från företagarna är 85 vilket är ett väldigt bra resultat på betygsskalan och ett jättekliv uppåt om 8 enheter jämfört med 2020 då NKI låg på 77.

En stor framgångsfaktor är att personalen är så engagerad och inser vikten med god service samt brinner för utveckling, säger Åsa Odelfalk, bygglovchef.

Betygskala bygglov-21

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten hamnade vi på 70 i NKI, vilket är högt resultat enligt betygsskalan. För livsmedelskontroller fick vi ett resultat på 71 NKI vilket också är ett högt resultat.

Serveringstillståndet har inget resultat för första halvåret av 2021 och förhoppningen är att det finns tillräckligt med underlag för ett resultat till helårsrapporten för år 2021.

Bettygskala miljö -21

Brandskydd och markupplåtelser

Serviceundersökningen omfattar även två andra myndighetsområden i form av brandskydd, och markupplåtelser. Det finns tyvärr inget resultat för dessa två områden ännu. Det blir först i samband med resultatet för helåret som det kommer att kunna redovisas. Det förutsätter att det finns tillräckligt med enkätsvar då det för markupplåtelser är förhållandevis få ärenden och det då kan vara svårt att erhålla en rättvis jämförelse. Inom brandskydd är det däremot normalt ett stort antal ärenden.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster