Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hållbarhetslöftet signerat

Deltagare i hållbarhetsceremonin 2021

Vi är med och bidrar till en hållbar kommun och ett hållbart län. Under fredagen gav vi vårt löfte om åtgärder till ett hållbart län med temaområdet vatten.

Fredagen den 3 december signerade kommundirektören Marie Lundqvist och kommunstyrelsens ordförande Helen Zeland Bodin ett hållbarhetslöfte med de åtgärder som vi bidrar med för temaområdet vatten. Under ceremonin uppmärksammades länets olika aktörers åtgärdsarbete och hållbarhetslöften.

Vi har gett löfte om följande åtgärder för vatten under åren 2021-2024:

  • Hållbar vattenplanering
  • Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
  • Minska belastning på yt-och grundvatten från förorenade områ-den och/eller pågående verksamheter
  • Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

En hållbar kommun

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, natur och klimat. Vi har därför en hållbarhetsstrategi som vägleder oss till en långsiktig hållbar utveckling. Våra hållbarhetslöften är en del av genomförandet av vår hållbarhetsstrategi. Hållbarhetstrategin innehåller 11 inriktningar och 28 övergripande mål varav en inriktning är Rent vatten för alla. Vår hållbarhetsstrategi

Det är viktigt att vi tar ansvar och skapar förutsättningar för framtiden. Med vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetslöften kan vi agera här och nu och arbeta långsiktigt för en hållbar kommun, säger Helen Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande.

Vatten är bland det viktigaste vi har och som vi alla är beroende av. För att klara vattenförsörjningen behöver vi bland annat minska övergödning och utsläpp av skadliga ämnen samt skydda vårt värdefulla vatten. Vi behöver alla bidra. Som kommun är vi med och tar ansvar för en hållbar utveckling, säger Marie Lundqvist, kommundirektör.

Signering av hållbarhetslöfte

Frivillig avsiktsförklaring

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i 'Färdplan för ett hållbart län'. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat hållbarhetslöften. År 2019 tecknade vi hållbarhetlöfte för minskad klimatpåverkan och år 2020 för ekosystem och biologisk mångfald.

Våra hållbarhetslöften

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster