Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 29 november

Den 29 november sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Tilläggsbudget utökad skolmiljard 2021

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget till barn- och utbildningsnämnden avseende utökad skolmiljard med 632 000 kronor för år 2021 Pengarna ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor för 2021. Det gör man för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Budget 2022, plan 2023-2024

Kommunfullmäktige fastställde driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233 tkr och följande stora investeringsprojekt med en totalbudget på 327 300 tkr:

 • Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd)
 • Bibliotel/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd)
 • Trazan- och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd)
 • Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och utbildningsnämnd)
 • Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd)
 • Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen)
 • Projektering VA-försörjning Skokloster (kommunstyrelsen)
 •  

Skattesats 2022

Kommunfullmäktige fastställde att skattesatsen för 2022 till 21,09 kronor vilket är oförändrat jämfört med år 2021.


Medborgarförslag

 • Inga förslag

Bifallna medborgarförslag

 • Inga förslag

Avslagna medborgarförslag

 • Inga förskag

Färdigbehandlade medborgarförslag

 • Inga förslag

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.
Mer om medborgarförslag

Bifallna motioner

 • Inga motioner

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 29 november Pdf, 1000.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs § 157 från kommunfullmäktiges sammanträde 29 november Pdf, 447.9 kB.

Titta på livesändningen från sammanträdet den 29 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 13 december

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 13 december klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta och på distans. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster