Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Typsnitt

Håbo kommuns typografi är viktig för att skapa igenkänning och en bärande del av den visuella identiteten. Genom att all personal på ett konsekvent vis använder samma typsnitt på samma sätt stärks igenkänningsfaktorn för kommunen.

All vår kommunikation ska vara aktiv, tillgänglig och trovärdig. Det ska tydligt synas vem som är avsändare och typsnitten ska vara lätta att läsa. Håbo kommun har två typsnitt för tjänsteskrivelser och två typsnitt för trycksaker.

Typsnitt för tjänsteskrivelser

Kommunens två primära typsnitt, Arial och Times New Roman, ska alltid användas i skrivelser, brev, e-post, presentationer med mera.

Arial ska användas i rubriker och Times New Roman ska användas i brödtext. Typsnitten är kända typsnitt som är lättlästa och kompletterar varandra. Genom att använda Arial i alla typer av rubriker och Times New Roman i all brödtext skapas en bra harmoni för ögat vid läsning.

Arial och Times New Roman finns förvalt när du registrerar en handling i ärendehanteringssystemen samt i formatmallarna i de wordmallar som är framtagna för skrivelser.

Typsnitt för trycksaker

När trycksaker, som exempelvis broschyrer, informationsblad och affischer skapas är det kommunens sekundära typsnitt Century Gothic och Century Schoolbook som ska användas.

I alla rubriker ska Century Gothic användas i rubriker. Century Gothic är mycket lämlig när det gäller läsbarhet och tillgänglighet. I all brödtext i trycksaker ska Century Schoolbook användas.

När du ska ta fram en trycksak finns det färdiga mallar som underlättar ditt arbete.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster