Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun inviger nya förskolan Ängsbacken

Ängsbacken förskola

Den 6 september 2022 inviger barn- och utbildningsförvaltningen den nya kommunala förskolan Ängsbacken i Bålsta.

Förskolan innehåller fem nya avdelningar med plats för 110 barn, och ett tillagningskök med kapacitet för 160 barn. Förskolan är byggd i två våningar. Den är sammankopplad med befintliga förskolan Skogsbrynet via restaurangen på entréplan.

Fönstren är i olika storlekar och placerade på olika höjder, vilket bidrar till ett lekfullt intryck. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande via många olika estetiska uttryck och vara föränderlig utifrån barnens behov och rättigheter.

Förskolan har fantastiska miljöer som erbjuder möjlighet till fantasi, utforskande och motoriska lekar.

Utemiljö

Ängsbacken ligger i ett naturskönt område mitt i Bålsta. Här finns skog, ängar och en stor lekplats som erbjuder goda möjlighet till utforskande, motoriska lekar, fantasi och lärande för barnen. Den befintliga gården utökas med 3 652 kvadratmeter. Det ger förskolorna en ny inhägnad gård på totalt 7 044 kvadratmeter. Utöver det finns möjlighet att använda ca 1 900 kvadratmeter naturmark direkt i anslutning.

Pedagogiskt arbete

I Håbo kommuns kommunala förskolor är utbildningen, lärmiljöer och förhållningssätt utformat efter läroplanen för förskolan. Vi arbetar mycket i projektform där barnen får undersöka och utforska världen.

Håbo kommuns kommunala förskolor strävar efter att:

  • Främja nyfikenhet, utforskande och lekfullhet.
  • Värna om förskolans demokratiska uppdrag och utgå från barnens egna tankar, intressen, förmågor och kunskaper i utformandet av utbildningen.
  • Vara inkluderande och se olikheter som berikande.
  • Fånga barns intresse genom att utforma en lärmiljö som väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande via många olika estetiska uttryck och den ska vara föränderlig utefter barnens behov och rättigheter.
  • Utveckla det pedagogiska arbetet för barnen och med barnen.

Håbo är en attraktiv kommun i expansionsskede. Byggnationen av förskolan Ängsbacken är ett resultat av ett ökat behov av förskoleplatser.

Förskolan invigs av bland annat barn, personal, rektor, verksamhetschef och skolchef.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta rektor Malin Ottosson:
Mail: malin.ottosson@habo.se
Adress: Ängsbacken förskola, Kraftleden 30 i Bålsta

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster